Kwadrat skali podobieństwa - dlaczego tak właśnie zmienia się pole powierzchni figur płaskich podobnych?

Pole powierzchni figur podobnych zmienia się z kwadratem skali podobieństwa

Pole powierzchni figur płaskich podobnych zmienia się z kwadratem skali podobieństwa - fakt nauczany już w szkole podstawowej. Dziś zadajemy pytanie "dlaczego" tak jest? O ile uzasadnienie dla najprostszych typów figur jest banalne (wynika bezpośrednio ze wzorów na pole), to w przypadku powierzchni ograniczonej dowolną krzywą (no może nie do końca dowolną) potrzeba już nieco więcej gimnastyki. Pokażę kilka podjeść, w tym osobno "pokryciowe", osobno oparte na całce Riemanna, oraz osobno na bazie przekształcenia liniowego. Na koniec podam bardziej ogólne wnioski co do zmiany pola powierzchni względem znacznie szerszej niż podobieństwo klasy transformacji. Zapraszam 🙂

Czym jest podobieństwo?

Czytaj dalej

Standaryzacja gęstości oraz dystrybuanty (+ odwrotnej) rozkładu prawdopodobieństwa

Standaryzacja zmiennej losowej / Standaryzacja funkcji gęstości

Standaryzacja zmiennej losowej X to proces jej "normalizacji", którego wynikiem jest taka zmienna losowa Z, że

\text{E}Z=0

\text{Var}(Z)=1

Standaryzację łatwo wyobrazić sobie jako działanie, które obywa się w dwóch krokach:

 1. adekwatne "przesunięcie" zmiennej - tu chodzi o uzyskanie zerowej miary położenia, którą jest wartość oczekiwana (wartość średnia) zmiennej
 2. odpowiednia "zmiana skali wartości" zmiennej - w tym przypadku "poprawiamy" miarę rozproszenia, którą jest wariancja.

Standaryzacja Z: jeśli X jest taką zmienną losową, że

Czytaj dalej

Odczarowujemy modele predykcyjne

Prelekcja wygłoszona w dniu 25.04.2017 podczas Konferencji Big Data – Bigger opportunities - zapraszam.

Omówione zagadnienia:

 • Analityka Predykcyjna
 • Model Predykcyjny
 • Confusion Matrix / Macierz błędu
 • Strategie doboru punktu odcięcia
 • Ocena jakości klasyfikacji
 • Krzywa zysku
 • Krzywa Lift
 • Krzywa ROC i wskaźnik Giniego
 • Krzywa Zysku vs ROC - równoważność?
 • Modele teoretycznie idealne

Odczarowujemy modele predykcyjne

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Skuteczna operacjonalizacja środowiska analitycznego

Prelekcja wygłoszona w dniu 15.10.2015 podczas IV Konferencji Customer Intelligence - zapraszam.

Omówione zagadnienia:

 • Komponenty środowiska analitycznego
 • Cykl analityczny / Integracja
 • Architektura funkcjonalna środowiska
  - Obszar budowy / odkrywania wiedzy
  - Obszar wdrażania przygotowanych modeli predykcyjnych
  - Obszar repozytorium scoringowego
  - Obszar definicji oraz uruchomienia kampanii
  - Obszar monitoringu modeli predykcyjnych
  - Obszar raportowania kampanii
 • Pełny (360st) obraz klienta
 • Pomiar wartości - wpływ inkrementalny
 • Analityka – kilka ważnych rad

Skuteczna operacjonalizacja środowiska analitycznego

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada