Matematyka w obrazkach #17 - Pitagoras vs Einstein

Po dłuższej przerwie zaczynam od czegoś lekkiego - dziś w cyklu "Matematyka w obrazkach" pojedynek geometrii euklidesowej ze szczególną teorią względności 🙂

Pitagoras vs Einstein

Ciekawostki o pewnych równoważnościach:

 • Twierdzenie Pitagorasa jest równoważne z V aksjomatem geometrii euklidesowej, (tzw. Postulatem Euklidesa, inaczej postulatem równoległości).
 • E=mc^2 wywodzi się ze szczególnej teorii względności opracowanej przez Alberta Einsteina przedstawiając dwa różne typy równoważności masy i energii:
  • Równoważność masy spoczynkowej i energii spoczynkowej.
  • Równoważność masy relatywistycznej i energii całkowitej.
 • Ogólna teoria względności jest uogólnieniem szczególnej teorii względności. Korzysta ona między innymi z metod geometrii nieeuklidesowej (np. stwierdzenie, że siła grawitacji wynika z lokalnej geometrii czasoprzestrzeni). Zatem, w pewnym sensie, powyższy pojedynek to starcie między geometrią euklidesową a geometrią nieeuklidesową 🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Matematyka w obrazkach #16 - Mathistopheles - Atraktor Lorenza :-)

Dziś, przeglądając Twittera, natknąłem się na profil @Mathistopheles - Thomas Oléron Evans. Zdjęcie profilowe jest genialne - wykonane na bazie Atraktora Lorenza - musiałem dodać do cyklu "Matematyka w obrazkach" 🙂 Równie ciekawe jest zdjęcie w tle 🙂

Atraktor Lorenza

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Personalizowany kubek MathSpace.PL :-)

Kubek na bazie motywu "Matematyka w obrazkach #11 - Dobre argumenty to podstawa". Kubek wygląda świetnie 🙂

Personalizowany kubek MathSpace.PL

Personalizacja kubka

 • Imię / nick / ... w chmurce;
 • Dedykowany wzór / formuła w chmurce;

Jak otrzymać kubek?

Warunki, które musisz spełnić:

 • Polubienie profilu MathSpace.PL na Facebooku lub Twitterze lub subskrypcja newslettera;
 • Przesłanie wiadomości (Facebook, Twitter, mail) o chęci zamówienia kubka + opis personalizacji;
 • Zapoznanie się z procesem zamówienia kubka.

Jak wygląda proces zamówienia kubka?

 • Jestem autorem projektu + dokonuję wskazanej personalizacji;
 • Kubki zamawiam w Waszym imieniu poprzez fotokubek.net: kubek biały reklamowy 330 ml z nadrukiem;
 • Nie zarabiam na kubkach!!! Zamawiając poniesiesz opłatę zgodnie z cennikiem fotokubek.net + koszt wysyłki;
 • Otrzymujesz kubek, nie udostępniam projektu (graficznego) kubka;
 • Dodatkowe informacje w indywidualnej korespondencji.

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Zero Silnia - czyli dlaczego 0!=1?

Artykuł "Mnożenie liczb ujemnych - czyli dlaczego minus razy minus daje plus?" cieszy się ogromnym zainteresowaniem (np. w piątek 21.10.2016 został pobity rekord, mianowicie tylko w tym jednym dniu 350 unikalnych użytkowników zapoznało się z treścią wpisu). Będąc świadomym, że dla wielu z Was ważne jest zrozumienie motywacji stojącej za podstawowymi definicjami, postanowiłem rozpocząć nowy cykl "Dlaczego?". Nowa seria skupi się na powszechnie znanych zagadnieniach, których wyjaśnienie nie jest już takie oczywiste. 🙂 Dziś na tapetę idzie zero silnia! Przedstawię kilka argumentacji - w tym coś dla mniej i coś dla bardziej zaawansowanych! Będzie hardcorowo 🙂

Zero silnia równa się jeden / 0!=1

Silnia - definicja

W celu przypomnienia

n!=n\times (n-1)\times (n-2)\times \ldots \times 2\times 1

Przykłady

4!=4\cdot 3\cdot 2\cdot 1=24

3!=3\cdot 2\cdot 1=6

2!=2\cdot 1=2

1!=1

0!=??? - no właśnie 🙂 - do tego wrócę za chwilkę!

Silnia jako liczba permutacji

W uproszczeniu permutacja zbioru (mówimy o zbiorach skończonych) to funkcja wyznaczająca kolejność jego elementów. Np. {1,2,3,4}, {2,4,1,3}, {4,3,2,1} ... są różnymi permutacjami zbioru {1,2,3,4}.

W ogólnym przypadku - jeśli mamy do czynienia ze zbiorem n-elementowym otrzymujemy:

 • n sposobów wyboru elementu 1 (bo mamy do dyspozycji cały zbiór)
 • n-1 sposobów wyboru elementu 2 (bo pierwszy jest już wybrany, pozostało n-1)
 • n-2 sposobów wyboru elementu 3 (bo 2 pierwsze są już wybrane, pozostało n-2)
 • ...
 • n-(k-1) sposobów wyboru elementu k (bo k-1 pierwszych jest już wybranych, pozostało n-(k-1) )
 • ...
 • 2 sposoby wyboru elementu n-1 (bo n-2 elementy wybrano, pozostały wolne 2)
 • 1 sposób wyboru elementu n (bo n-1 elementów wybrano, pozostał wolny tylko 1)

i finalnie liczba różnych uporządkowań zbioru n-elementowego wynosi:

{\small n\times (n-1)\times (n-2)\times \ldots \times 2\times 1=n!}

Zatem interpretacja n! to liczba permutacji (czyli liczba różnych uporządkowań) zbioru n-elementowego.

No dobrze - ale jak to pomaga w ustaleniu 0! (zero silnia)? Przecież ciężko mówić o kolejności elementów zbioru pustego... Do tego wrócę również nieco później 🙂

Wariacja bez powtórzeń

Brrr - paskudna ta nazwa - ale ok - spróbujmy. Mówimy, że wybór dokładnie k-różnych elementów, zwracając uwagę na kolejność, ze zbioru n-elementowego, jest k-elementową wariacją bez powtórzeń zbioru n-elementowego. Przykłady różnych 3-elementowych wariacji bez powtórzeń zbioru {1,2,3,4,5} to: {1,2,3}, {3,2,1},{4,5,2},...

Liczbę V_n^k k-elementowych wariacji bez powtórzeń zbioru n-elementowego wyznaczymy na bazie:

 • n sposobów wyboru elementu 1
 • n-1 sposobów wyboru elementu 2
 • n-2 sposobów wyboru elementu 3
 • ...
 • n-(k-1) sposobów wyboru elementu k

i finalnie

{\large V_n^k}={\small n\times (n-1)\times (n-2)\times\ldots\times \bigg(n-(k-1)\bigg)}

ale

{\small n\times (n-1)\times (n-2)\times \ldots\times \big(n-(k-1)\big)}=...

={\small\frac{n\times (n-1)\times (n-2)\times \ldots\times \big(n-(k-1)\big)\times (n-k)\times \ldots \times 2\times 1}{(n-k)\times \ldots \times 2\times 1}}=...

...=\frac{n!}{(n-k)!}

Zatem

{\large V_n^k=}{\Large\frac{n!}{(n-k)!} }

0! = 1 (słownie: zero silnia równa się jeden)

Zauważmy, że n-elementowa wariacja bez powtórzeń zbioru n-elementowego jest w zasadzie jego permutacją, zatem liczba takich wariacji będzie równa liczbie permutacji, co zapisujemy:

{\large V_n^n=n!}

ale

{\large V_n^n=}{\Large \frac{n!}{(n-n)!}}={\Large \frac{n!}{0!}}

w konsekwencji

n!={\large \frac{n!}{0!}}

{0!\cdot n!=n!}

{\Large 0!=1}

Powyższe uzasadnia, że przyjęcie 0!=1 jest wygodne, gdyż zapewnia "spójność" podstawowych wzorów. Ale czy stoi za tym coś więcej?

!!! Dalsza część dla nieco bardziej zaawansowanych czytelników !!!

Funkcja jako odwzorowanie zbiorów

Funkcja "- schemat

Funkcja f:A\to B, gdzie dla każdego a \in A istnieje f(a)=b\in B wyznacza tak naprawdę relację pomiędzy elementami a i b. Przy takim podejściu możemy powiedzieć, że elementy a\in A oraz b\in B są w relacji f wtedy i tylko wtedy gdy f(a)=b.

Funkcja jako podzbiór iloczynu kartezjańskiego

Funkcję f:A\to B możemy potraktować jako podzbiór iloczynu kartezjańskiego zbiorów A i B, co symbolicznie zapiszemy f\subseteq A\times B

(a,b)\in f \subseteq A\times B \iff f(a)=b

Dobrym przykładem jest wykres funkcji rzeczywistej, który jest podzbiorem płaszczyzny.

Iniekcja - czyli funkcja różnowartościowa

Funkcja "1-1" różnowartościowa - Iniekcja

Iniekcja to inaczej funkcja różnowartościowa, tzn. funkcja f:A\to B jest różnowartościowa wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych elementów x,y\in A spełniony jest warunek

x\neq y \implies f(x) \neq f(y)

Surjekcja - czyli funkcja "na"

Funkcja "na" - Surjekcja

Surjekcja to taki przypadek funkcji f:A\to B, że każdy element zbioru B ma swój odpowiednik w zbiorze A. Formalnie zapiszemy to tak

{\large \displaystyle\forall_{b \in B} \quad\displaystyle\exists_{a\in A}\quad}f(a)=b

Bijekcja - czyli funkcja odwracalna (wzajemnie jednoznaczna)

Funkcja odwracalna "1-1" i "na" - Bijekcja

Bijekcja to funkcja f:A\to B, która jednocześnie spełnia warunek iniekcji oraz surjekcji, tzn. jest różnowartościowa oraz "na". Bijekcja jest funkcją odwracalną i wyznacza odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne zbioru A na zbiór B (każdy element zbioru A jest jednoznacznie przypisany do elementu zbioru B, oraz każdy element zbioru B ma jednoznaczny odpowiednik w zbiorze A).

Bijekcja vs Permutacja

Permutacja jest funkcją zwracająca uporządkowanie zbioru, tzn. jeśli rozważamy n-elementowy zbiór {1, 2, ..., n} to permutacja będzie funkcją

p:\{1, 2, ..., n\}\to\{1, 2, ..., n\}

spełniającą warunek bijekcji. Pytając o liczbę permutacji możemy równoważnie pytać o liczbę różnych bijekcji z danego zbiory w samego siebie.

Funkcja pusta f:\emptyset\to B

Funkcją pustą nazywamy każdą funkcję, której dziedziną jest zbiór pusty.

f:\emptyset\to B

Wykres funkcji pustej jest zbiorem pustym, gdyż iloczyn kartezjański \emptyset\times B=\emptysetFunkcja pusta jest różnowartościowa, gdyż w dziedzinie (czyli w zbiorze pustym) nie istnieją takie dwa różne elementy, dla których wartość funkcji jest równa.

Funkcja pusta f:\emptyset\to \emptyset

Funkcja pusta f:\emptyset\to \emptyset jest bijekcją, gdyż nie istnieje element przeciwdziedziny (przeciwdziedzina jest zbiorem pustym) nie będący w relacji z elementem dziedziny. Zauważmy, że istnieje dokładnie jedna bijekcja f:\emptyset\to \emptyset, co wynika z faktu, że funkcja jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego dziedziny i przeciwdziedziny. W przypadku rozważanej funkcji pustej f:\emptyset\to \emptyset wspominany iloczyn kartezjański to zbiór pusty \emptyset\times\emptyset=\emptyset, który ma dokładnie jeden podzbiór - również zbiór pusty.

0! = 1 vs funkcja pusta f:\emptyset\to \emptyset

Pisałem wyżej, że liczbę permutacji zbioru n-elementowego można utożsamiać z liczbą bijekcji z tego zbioru w samego siebie. Tym samym permutacjom zbioru 0-elementowego odpowiadają bijekcje ze zbioru pustego w zbiór pusty - a taka funkcja jest dokładnie jedna! 🙂 Trochę abstrakcyjne, ale się zgadza 🙂

Funkcja Gamma (zwana również gammą Eulera) - czyli silnia dla liczb rzeczywistych i zespolonych

Funkcja Gamma - źródło Wikipedia

Funkcja Gamma jest funkcją, która rozszerza pojęcie silni na cały zbiór liczb rzeczywistych, a nawet zespolonych!

\Gamma(z)=\displaystyle\int_0^{+\infty}t^{z-1}e^{-t}dt

 Okazuje się (po scałkowaniu przez części), że

\Gamma(z+1)=z\cdot\Gamma(z)

oraz

\Gamma(1)=\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-t}dt=...

...=\displaystyle\int_{-\infty}^{0}e^{t}dt=...

...=[e^{t}]_{-\infty}^{0}=...

...=e^0-e^{-\infty}=1-0=1

 \Gamma(1)=1

Z powyższego wynika, że dla wszystkich całkowitych liczb n\geq 0 zachodzi

 {\Gamma(n+1)=n!}

 {\large0!=\Gamma(1)=1}

Kolejne bardzo ciekawe spostrzeżenie, że {0!} ma związek z funkcją eksponencjalną!!

Funkcja eksponencjalna

Zwięzek liczby e oraz silni jest nawet większy!

e=\displaystyle\sum_{n=0}^\infty\frac{1}{n!}=\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\ldots

Obiecałem, że będzie hardcorowo - i było 🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Pierwsze urodziny MathSpace.pl

MathSpace.pl - pierwsze urodziny!

Pierwszy wpis pojawił się 20 października 2015.

Przez rok opublikowałem 57 artykułów, znaczna część zamieszczona w 6 seriach:

Każdego dnia blog odwiedza około 40-50 osób - to niezły wynik zważywszy na raczej niełatwą tematykę 🙂

Google docenił MathSpace.pl, w efekcie dla szeregu zapytań blog pozycjonowany jest bardzo wysoko.

Dziękuję! 🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada