Standaryzacja gęstości oraz dystrybuanty (+ odwrotnej) rozkładu prawdopodobieństwa

Standaryzacja zmiennej losowej / Standaryzacja funkcji gęstości

Standaryzacja zmiennej losowej X to proces jej "normalizacji", którego wynikiem jest taka zmienna losowa Z, że

\text{E}Z=0

\text{Var}(Z)=1

Standaryzację łatwo wyobrazić sobie jako działanie, które obywa się w dwóch krokach:

 1. adekwatne "przesunięcie" zmiennej - tu chodzi o uzyskanie zerowej miary położenia, którą jest wartość oczekiwana (wartość średnia) zmiennej
 2. odpowiednia "zmiana skali wartości" zmiennej - w tym przypadku "poprawiamy" miarę rozproszenia, którą jest wariancja.

Standaryzacja Z: jeśli X jest taką zmienną losową, że

\text{E}X=\mu

\text{Var}(X)=\sigma^2

to standaryzacją "Z" zmiennej losowej X nazywamy zmienną

Z=\frac{X-\mu}{\sigma}

Uzasadnienie: z własności wartości oczekiwanej (funkcja liniowa)

\text{E}\big(a\cdot X+b\big)=a\cdot\text{E}X+b

a, b - stałe

oraz własności wariancji, która "nie reaguje na przesunięcia" oraz "skaluje się z kwadratem skali podobieństwa" (na marginesie - taka analogia geometryczna do pola powierzchni figury)

\text{Var}\big(X+b\big)=\text{Var}\big(X\big)

\text{Var}\big(a\cdot X\big)=a^2\cdot\text{Var}\big(X\big)

a, b - stałe

otrzymujemy

\text{E}Z=\text{E}\Big(\frac{X-\mu}{\sigma}\Big)=\frac{1}{\sigma}\Big(\text{E}X-\mu\Big)=

=\frac{1}{\sigma}\Big(\mu-\mu\Big)=\frac{1}{\sigma}\cdot 0=0

\text{Var}Z=\text{Var}\Big(\frac{X-\mu}{\sigma}\Big)=\Big(\frac{1}{\sigma}\Big)^2\text{Var}\big(X-\mu\big)=

=\frac{1}{\sigma^2}\text{Var}(X)=\frac{1}{\sigma^2}\cdot\sigma^2=1

W literaturze powszechna jest postać standaryzowanej zmiennej losowej, natomiast nieco trudniej odnaleźć (mi się nie udało - ale krótko szukałem) wzory na standaryzowaną gęstość, standaryzowaną dystrybuantę, standaryzowaną odwrotną dystrybuanty. Właśnie ta trudność jest motywacją dzisiejszego wpisu.

Standaryzacja funkcji gęstości zmiennej losowej

Założenia

 • X - zmienna losowa z ciągłego rozkładu
 • \text{E}X=\mu - znane
 • \text{Var}(X)=\sigma^2 - znane
 • f(x) - gęstość rozkładu - znana

Poszukujemy nowej gęstości rozkładu prawdopodobieństwa

f_Z(x)=af(bx+c)

Zaczynamy od warunku na gęstość - tzn. "masa prawdopodobieństwa" to 1.

\displaystyle\int_\mathbb{R}f_Z(x)dx=1

\displaystyle\int_\mathbb{R}f_Z(x)dx=\displaystyle\int_\mathbb{R}af(bx+c)dx=

=\begin{bmatrix}t=bx+c\\\frac{dt}{b}=dx\end{bmatrix}=

=\displaystyle\int_\mathbb{R}af(t)\frac{dt}{b}=\frac{a}{b}\displaystyle\int_\mathbb{R}f(t)dt=\frac{a}{b}\cdot 1

\frac{a}{b}=1 zatem a=b

Zapisujemy

f_Z(x)=af(ax+c)

Stosujemy warunek na wartość oczekiwaną równą "0"

0=\displaystyle\int_\mathbb{R}xf_Z(x)dx=\displaystyle\int_\mathbb{R}xaf(ax+c)dx=

=\begin{bmatrix}t=ax+c\\\frac{dt}{a}=dx\\x=\frac{t-c}{a}\end{bmatrix}=

=\displaystyle\int_\mathbb{R}\frac{t-c}{a}af(t)\frac{dt}{a}=\frac{1}{a}\displaystyle\int_\mathbb{R}(t-c)f(t)dt=

=\frac{1}{a}\Bigg[\displaystyle\int_\mathbb{R}tf(t)dt-c\displaystyle\int_\mathbb{R}f(t)dt\Bigg]=\frac{1}{a}(\mu-c)

\frac{\mu-c}{a}=0

\mu-c=0 zatem c=\mu

Zapisujemy

f_Z(x)=af(ax+\mu)

Stosujemy warunek na wariancję równą "1"

1=\displaystyle\int_\mathbb{R}x^2f_Z(x)dx-\Bigg(~~\underbrace{\displaystyle\int_\mathbb{R}xf_Z(x)dx}_{0}~~\Bigg)^2=\displaystyle\int_\mathbb{R}x^2af(ax+\mu)dx

=\begin{bmatrix}t=ax+\mu\\\frac{dt}{a}=dx\\x=\frac{t-\mu}{a}\end{bmatrix}=

=\displaystyle\int_\mathbb{R}\Bigg(\frac{t-\mu}{a}\Bigg)^2af(t)\frac{dt}{a}=\frac{1}{a^2}\displaystyle\int_\mathbb{R}\Big(t^2-2t\mu+\mu^2\Big)f(t)dt=

=\frac{1}{a^2}\Bigg[\displaystyle\int_\mathbb{R}t^2f(t)dt-2\mu\displaystyle\int_\mathbb{R}tf(t)dt+\mu^2\displaystyle\int_\mathbb{R}f(t)dt\Bigg]=...

ale

\sigma^2=\displaystyle\int_\mathbb{R}t^2f(t)dt-\Bigg(\displaystyle\int_\mathbb{R}tf(t)dt\Bigg)^2=\displaystyle\int_\mathbb{R}t^2f(t)dt-\mu^2

więc

\displaystyle\int_\mathbb{R}t^2f(t)dt=\sigma^2+\mu^2

...=\frac{1}{a^2}\Big(\sigma^2+\mu^2-2\mu^2+\mu^2\Big)=\frac{\sigma^2}{a^2}

\frac{\sigma^2}{a^2}=1

a^2=\sigma^2

a=\sigma

Funkcja gęstości jest funkcją dodatnią, dlatego odrzucamy a=-\sigma.

Ostatecznie

f_Z(x)=\sigma f(\sigma x+\mu)

Podsumowując, jeśli zmienna losowa X pochodzi z rozkładu o wartości oczekiwanej EX=\mu oraz skończonej wariancji \text{Var}(X)=\sigma^2, gdzie rozkład jest opisany funkcją gęstości f(x), to standaryzowana zmienna losowa

Z=\frac{X-\mu}{\sigma}

pochodzi z rozkładu opisanego gęstością

f_Z(x)=\sigma f(\sigma x+\mu)

Standaryzacja dystrybuanty zmiennej losowej

Założenia

 • X - zmienna losowa z ciągłego rozkładu
 • \text{E}X=\mu - znane
 • \text{Var}(X)=\sigma^2 - znane
 • f(x) - gęstość rozkładu - nie musi być znana
 • F(x) - dystrybuanta rozkładu - znana
 • f_Z(x) - standaryzowana gęstość - nie musi być znana

Standaryzowaną dystrybuantę wyznaczamy bezpośrednio

F_Z(x)=\displaystyle\int_{-\infty}^xf_Z(t)dt=\displaystyle\int_{-\infty}^x\sigma f\big(\sigma t+\mu\big)dt=

=\begin{bmatrix}u=\sigma t+\mu\\du=\sigma dt\\t=-\infty\Rightarrow u=-\infty\\t=x\Rightarrow u=\sigma x+\mu\end{bmatrix}=

=\displaystyle\int_{-\infty}^{\sigma x+\mu}f(u)du=F\big(\sigma x+\mu\big)

Ostatecznie

F_Z(x)=F\big(\sigma x+\mu\big)

Podsumowując, jeśli zmienna losowa X pochodzi z rozkładu o wartości oczekiwanej EX=\mu oraz skończonej wariancji \text{Var}(X)=\sigma^2, gdzie rozkład jest opisany dystrybuantą F(x), to standaryzowana zmienna losowa

Z=\frac{X-\mu}{\sigma}

pochodzi z rozkładu opisanego dystrybuantą

F_Z(x)=F(\sigma x+\mu)

Standaryzacja odwrotnej dystrybuanty

Założenia

 • X - zmienna losowa z ciągłego rozkładu
 • \text{E}X=\mu - znane
 • \text{Var}(X)=\sigma^2 - znane
 • F(x) - dystrybuanta rozkładu - nie musi być znana
 • F^{-1}(x) - odwrotna dystrybuanty rozkładu - znana
 • F_Z(x) - standaryzowana gęstość - nie musi być znana

Funkcja odwrotna do dystrybuanty, "pracując" na elemencie y\in[0,1], zwraca wartość zmiennej losowej X, która odpowiada kwantylowi rzędu y rozkładu X. Wartość funkcji jest więc wartością zmiennej losowej. Idąc tym tropem napiszemy, że standaryzowana odwrotna dystrybuanty przyjmuje wartość standaryzowanej zmiennej losowej

F_Z^{-1}(y)=\frac{X-\mu}{\sigma}=^{?}\frac{F^{-1}(x)-\mu}{\sigma}

Bardziej formalne uzasadnienie

y=F_Z(x)\Leftrightarrow x=F_Z^{-1}(y)

y=F_Z(x)=F(\sigma x+\mu)\Leftrightarrow \sigma x+\mu=F^{-1}(y)

Zapisując układ równań

\begin{cases}x=F_Z^{-1}(y)\\\sigma x+\mu=F^{-1}(y)\end{cases}

z drugiego równania mamy

x=\frac{F^{-1}(y)-\mu}{\sigma}

i na bazie pierwszego otrzymujemy

F_Z^{-1}(y)=x=\frac{F^{-1}(y)-\mu}{\sigma}

Podsumowując, jeśli zmienna losowa X pochodzi z rozkładu o wartości oczekiwanej EX=\mu oraz skończonej wariancji \text{Var}(X)=\sigma^2, gdzie rozkład jest opisany odwrotną dystrybuanty F^{-1}(y), to standaryzowana zmienna losowa

Z=\frac{X-\mu}{\sigma}

pochodzi z rozkładu opisanego odwrotną dystrybuantą

F_Z^{-1}(y)=\frac{F^{-1}(y)-\mu}{\sigma}

Jedno zbiorcze twierdzenie na koniec

Jeśli zmienna losowa X pochodzi z rozkładu o własnościach

 • EX=\mu
 • \text{Var}(X)=\sigma^2
 • f(x) - funkcja gęstości rozkładu
 • F(x) - dystrybuanta rozkładu
 • F^{-1}(y) - odwrotna dystrybuanty rozkładu

to standaryzowana zmienna losowa

Z=\frac{X-\mu}{\sigma}

pochodzi z rozkładu prawdopodobieństwa o własnościówkach

 • EX=0
 • \text{Var}(X)=1
 • f_Z(x)=\sigma f(\sigma x+\mu) - funkcja gęstości rozkładu
 • F_Z(x)=F(\sigma x+\mu) - dystrybuanta rozkładu
 • F_Z^{-1}(y)=\frac{F^{-1}(y)-\mu}{\sigma} - odwrotna dystrybuanty

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Views All Time
Views All Time
1347
Views Today
Views Today
3

2 myśli nt. „Standaryzacja gęstości oraz dystrybuanty (+ odwrotnej) rozkładu prawdopodobieństwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *