Dwie klasy, ale jeden wskaźnik Giniego - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 15)

Dziś zadałem sobie pytanie: jak mają się do siebie wskaźniki Giniego, gdyby je osobno zdefiniować dla klasy pozytywnej "tzn. klasy 1" oraz klasy negatywnej "tzn. klasy 0"? Odpowiedź uzyskałem, czego efektem jest 15 część cyklu "Ocena jakości klasyfikacji". Tytuł wpisu nawiązuje do faktu, że separację dwóch klas uzyskujemy jednym (i tym) samym modelem 🙂 co poniekąd sugeruje, że ... 🙂

... wskaźniki Giniego dla klasy pozytywnej i klasy negatywnej są sobie równe!

Wskaźnik Giniego dla klasy pozytywnej + Wskaźnik Giniego dla klasy negatywnej 0

Gini_1=\frac{G_1}{G_1+P_1}

Gini_0=\frac{G_0}{G_0+P_0}

Gini_1=Gini_0

Dowód:

Wykorzystując wzór na pole trójkąta zapisujemy:

Gini_1=\frac{G_1}{\quad\frac{1-apriori}{2}\quad}=\frac{2G_1}{1-apriori}

Gini_0=\frac{G_0}{\quad\frac{apriori}{2}\quad}=\frac{2G_0}{apriori}

Zauważamy, że pole G_0 można wyznaczyć na bazie różnicy pomiędzy polem trójkąta i polem powierzchni pod krzywą CR_0:

G_0=\frac{1}{2}-\displaystyle\int_0^1 CR_0(q)dq

Korzystając z zależności pomiędzy CR_1 oraz CR_0 wyprowadzonej w części 14 "Captured Response dla klasy negatywnej" przekształcamy

G_0=\frac{1}{2}-\displaystyle\int_0^1\bigg(\frac{q-apriori\times CR_1(q)}{1-apriori}\bigg)dq=

=\frac{1}{2}-\frac{1}{1-apriori}\displaystyle\int_0^1\bigg(q-apriori\times CR_1(q)\bigg)dq=

=\frac{1}{2}-\frac{1}{1-apriori}\Bigg(\displaystyle\int_0^1 qdq-apriori\displaystyle\int_0^1 CR_1(q)dq\Bigg)=

=\frac{1}{2}-\frac{1}{1-apriori}\Bigg[\frac{q^2}{2}\bigg|_0^1-apriori\bigg(G_1+\frac{1}{2}\bigg)\Bigg]=

=\frac{1}{2}-\frac{1}{1-apriori}\bigg(\frac{1}{2}-apriori\times G_1-\frac{apriori}{2}\bigg)

=\frac{1}{2}-\frac{1}{2(1-apriori)}+\frac{apriori\times G_1}{1-apriori}+\frac{apriori}{2(1-apriori)}=

=\frac{1-apriori}{2(1-apriori)}-\frac{1}{2(1-apriori)}+

+\frac{apriori\times 2G_1}{2(1-apriori)}+\frac{apriori}{2(1-apriori)}=

=\frac{1-apriori-1+apriori\times 2G_1+apriori}{2(1-apriori)}=

=\frac{apriori\times 2G_1}{2(1-apriori)}=

=\frac{apriori}{2}\times\frac{2G_1}{1-apriori}=

=\frac{apriori}{2}\times Gini_1

G_0=\frac{apriori}{2}\times Gini_1

Ale

Gini_0=\frac{2G_0}{apriori}=

=\frac{2}{apriori}\times G_0=\frac{2}{apriori}\times\frac{apriori}{2}\times Gini_1

Gini_0=Gini_1

cbdo 🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Wskaźnik KS na bazie Captured Response / Tips & Tricks na krzywych - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 14)

Witaj w 14 części cyklu "Ocena jakości klasyfikacji". Dziś rozwinę wątek oszacowania separacji klas na bazie krzywej Captured Response - będzie to kolejny odcinek z serii "Tips & Tricks na krzywych".

Statystyka KS Kołmogorowa-Smirnowa jako miara różnicy rozkładów

Rozważmy dwie rzeczywiste zmienne losowe X_1 i X_2 oraz ich dystrybuanty odpowiednio F_{X_1} oraz F_{X_2}. Statystyką Kołmogorowa-Smirnowa dla zmiennych X_1 oraz X_2 nazywamy odległość D\big(X_1,X_2\big) zdefiniowaną następująco:

D\big(X_1,X_2\big)=\displaystyle\sup_{x\in\mathbb{R}}\bigg|F_{X_1}(x)-F_{X_2}(x)\bigg|

Statystyka KS Kołmogorowa-Smirnowa

Jeśli x jest badaną wartością, to odległość KS interpretujemy jako maksymalną różnicę pomiędzy rzędem kwantyla w rozkładzie pierwszym i rzędem kwantyla w rozkładzie drugimi, które to rzędy odpowiadają wspólnej wartości x.

Do tanga trzeba dwojga

Przy modelach predykcyjnych, dla problemu klasyfikacji binarnej, tak naprawdę dysponujemy trzema rozkładami:

 • rozkład populacji / próby względem oceny modelem;
 • rozkład klasy pozytywnej względem oceny tym samym modelem;
 • rozkład klasy negatywnej również względem oceny tym samym modelem.

W części #13 "Lift i Captured Response to gęstość i dystrybuanta tego samego rozkładu" pokazałem jak "wygląda" rozkład klasy pozytywnej. Dziś interesuje nas odległość KS rozkładu "jedynek" od rozkładu "zer", przechodzimy więc do zdefiniowana gęstości i dystrybuanty dla klasy negatywnej.

Lift nieskumulowany dla klasy negatywnej - tzn. "klasy 0"

Załóżmy, że dana jest funkcja Lift.Niesk_1(\Delta q) liftu nieskumulowanego dla klasy pozytywnej, gdzie \Delta q to przedział rzędu kwantyla (w całej populacji) względem malejącej oceny modelem.

Lift.Niesk_0(\Delta q)=\frac{P(0|\Delta q)}{P(0)}

Lift.Niesk_0(\Delta q)=\frac{1-P(1|\Delta q)}{1-P(1)}=

=\frac{1-P(1)\frac{P(1|\Delta q)}{P(1)}}{1-P(1)}=

=\frac{1-P(1)\cdot Lift.Niesk_1(\Delta q)}{1-P(1)}

Lift.Niesk_0(\Delta q)=\frac{1-apriori\times Lift.Niesk_1(\Delta q)}{1-apriori}

Przykład dla pewnej funkcji liftu nieskumulowanego i apriori = 30%.

Lift nieskumulowany - klasa "1" + klasa "0"

Warto zwrócić uwagę na punkt przecięcia tych krzywych - spotykają się w tym samym miejscu, gdzie dochodzi do zrównania z krzywą dla modelu losowego. Dosyć łatwo to uzasadnić: jeśli P(1|\Delta q^i)=apriori to P(0|\Delta q^i)=1-apriori.

Sprawdźmy jeszcze czy Lift.Niesk_0(\Delta q) spełnia warunek "unormowania".

\displaystyle\int_0^1 Lift.Niesk_0(q)dq=

=\displaystyle\int_0^1 \frac{1-apriori\times Lift.Niesk_1(q)}{1-apriori}dq=

=\frac{1}{1-apriori}\displaystyle\int_0^1 \bigg(1-apriori\times Lift.Niesk_1(q)\bigg)dq=

=\frac{1}{1-apriori}\bigg(\displaystyle\int_0^1 1dq-apriori\displaystyle\int_0^1Lift.Niesk_1(q)dq\bigg)=

=\frac{1}{1-apriori}(1-apriori)=1

\displaystyle\int_0^1 Lift.Niesk_0(q)dq=1

Captured Response dla klasy negatywnej - tzn. "klasy 0"

Załóżmy, że dana jest funkcja CR_1(q) Captured Response dla klasy pozytywnej, gdzie q to rząd kwantyla (w całej populacji) względem malejącej oceny modelem.

Oznaczenia:

 • q - punkt, dla którego wyznaczamy wartość krzywej;
 • N=N_1+N_0 - liczba obserwacji: łączna, z "klasy 1", z "klasy 0";
 • n=n_1+n_2=q\cdot N - liczba obserwacji "na lewo" od q: łączna, z "klasy 1", z "klasy 0";

Wtedy:

CR_1(q)=\frac{n_1}{N_1}

CR_0(q)=\frac{n_0}{N_0}

Wyprowadzamy CR_0(q) w zależności od CR_1(q).

CR_0(q)=\frac{n_0}{N_0}=\frac{n-n_1}{N_0}=\frac{n-N_1\frac{n_1}{N_1}}{N_0}=

=\frac{n-N_1 CR_1(q)}{N_0}=\frac{qN-N_1 CR_1(q)}{N_0}=

=\frac{qN}{N_0}+\frac{N_1 CR_1(q)}{N_0}=q\bigg(\frac{N_0}{N}\bigg)^{-1}-\frac{N_1}{N_0}CR_1(q)=

=\frac{q}{1-apriori}-\frac{N_1 N}{NN_0}CR_1(q)=0

=\frac{q}{1-apriori}-\frac{N_1}{N}\bigg(\frac{N_0}{N}\bigg)^{-1}CR_1(q)=

=\frac{q}{1-apriori}-apriori\frac{1}{1-apriori}CR_1(q)

CR_0(q)=\frac{q-apriori\times CR_1(q)}{1-apriori}

Przykład dla pewnej funkcji Captured Response i apriori = 30%.

Captured Response - klasa klasa pozytywna i klasa negatywna

CR_0(q) jest dystrybuantą, gdyż:

 • CR_0(0)=\frac{0-apriori\times CR_1(0)}{1-apriori}=\frac{0-apriori\times 0}{1-apriori}=0
 • CR_0(1)=\frac{1-apriori\times CR_1(1)}{1-apriori}=\frac{1-apriori\times 1}{1-apriori}=1
 • Jest funkcją niemalejącą, co wynika bezpośrednio z jej definicji.

Lift nieskumulowany dla klasy negatywnej to pochodna Captured Response dla klasy negatywnej

CR_0^\prime(q)=\bigg(\frac{q-apriori\times CR_1(q)}{1-apriori}\bigg)^\prime=

=\frac{\big(q-apriori\times CR_1(q)\big)^\prime}{1-apriori}=\frac{1-apriori\times CR_1^\prime(q)}{1-apriori}=

=\frac{1-apriori\times Lift.Niesk_1(q)}{1-apriori}=Lift.Niesk_0(q)

CR_0^\prime(q)=Lift.Niesk_0(q)

Aby w pełni zrozumieć powyższe przejścia zapoznaj się z częścią #11 "Captured Response vs Lift", gdzie uzasadniam, że pochodna Captured Response to lift nieskumulowany.

Wniosek: Lift nieskumulowany dla klasy negatywnej oraz Captured Response dla klasy negatywnej to gęstość i dystrybuanta tego samego rozkładu.

Jeśli

Q=(q_1,q_2)

to

P(q\in Q|0)=\displaystyle\int_{q_1}^{q_2}Lift.Niesk_0(q)dq=

=CR_0(q_2)-CR_0(q_1)

P(q\in Q|1)=\displaystyle\int_{q_1}^{q_2}Lift.Niesk_1(q)dq=

=CR_1(q_2)-CR_1(q_1)

Wskaźnik KS dla CR_1 i CR_0 - czyli miara separacji klas

Wskaźnik KS dla CR_1 i CR_0 zdefiniujemy następująco:

D\big(CR_1,CR_0\big)=\displaystyle\sup_{q\in[0,1]}\bigg|CR_1(q)-CR_0(q)\bigg|

Równoważnie poszukujemy takiego q_{max}\in[0,1], że

D\big(CR_1,CR_0\big)=\displaystyle\sup_{q\in[0,1]}\bigg|CR_1(q)-CR_0(q)\bigg|=

=CR_1(q_{max})-CR_0(q_{max})

Zauważmy, że

CR_1(q)-CR_0(q)=\bigg(CR_1(q)-q\bigg)+\bigg(q-CR_0(q)\bigg)

Badamy przebieg zmienności - a konkretnie typujemy punkt maksimum na podstawie pochodnej.

Dla klasy "1":

\bigg(CR_1(q)-q\bigg)^\prime=0

CR_1^\prime(q)=1

Lift.Niesk_1(q)=1

Dla klasy "0":

\bigg(q-CR_0(q)\bigg)^\prime=0

CR_0^\prime(q)=1

Lift.Niesk_0(q)=1

\frac{1-apriori\times Lift.Niesk_1(q)}{1-apriori}=1

1-apriori\times Lift.Niesk_1(q)=1-apriori

-apriori\times Lift.Niesk_1(q)=-apriori

apriori\times Lift.Niesk_1(q)=apriori

Lift.Niesk_1(q)=1

Wniosek: odległość CR_1(q)-CR_0(q) jest maksymalizowana w punkcie, w którym funkcja liftu nieskumulowanego ma wartość 1 - tzn. w punkcie przecięcia z liftem dla modelu losowego.

Captured Response - klasa klasa pozytywna i klasa negatywna - Statystyka KS Kołmogorowa-Smirnowa

Powyższy wniosek jest dosyć intuicyjny - jeśli lift nieskumulowany "wchodzi w obszar bycia mniejszym niż 1" oznacza to, że jego efekt jest mniejszy od działania modelu losowego. Dodawanie kolejnych obserwacji zaczyna zmniejszać separację rozkładów.

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Lift nieskumulowany jako gęstość, Captured Response jako dystrybuanta - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 13)

W 13 części cyklu "Ocena jakości klasyfikacji" przedstawię dodatkowe interpretacje dla krzywej liftu nieskumulowanego i krzywej Captured Response. Obiecuję, że będzie ciekawie 🙂 przecież robimy "deep dive into predictive model assessment curves". W dzisiejszym odcinku zapomnimy o punktach odcięcia, klasyfikatorach binarnych, rozważając rozkłady populacji jako całość. Chwilkę się do tego przygotowywałem - było warto - seria "Tips & Tricks na krzywych" nabiera rumieńców!

Pole powierzchni pod krzywą liftu nieskumulowanego

Lift nieskumulowany dla modelu losowego to funkcja stała o wartości 1. Pole pod taką krzywą równe jest polu kwadratu o boku 1 i wynosi oczywiście 1. Model losowy "rozrzuca" obserwacje z "klasy 1" równomiernie, tzn. taka sama część otrzymuje wysoki, średni i niski score. Głównym zadaniem modelu predykcyjnego, w pewnym sensie, jest "przepchnąć" obserwacje należące do "klasy 1" z segmentu niskiego score do segmentu wysokiego score - dzięki temu pojawia się separacja klas. Powyższe dobrze obrazuję animacją, gdzie siła modelu utożsamiana jest z "siłą podmuchu wiatru" 🙂

Lift nieskumulowany - całka

Takie "przepchnięcie" nie ma wpływu na ilość "jedynek", zatem należy podejrzewać, że pole pod krzywą liftu nieskumulowanego zawsze wynosi 1. No to całkujemy:

\displaystyle\int_0^1 Lift.Niesk(q)dq

Oznaczenia + zależności:

 • N=N_1+N_0 - liczba obserwacji: łączna, z "klasy 1", z "klasy 0";
 • k - liczba przedziałów, na które dzielimy odcinek [0;1];
 • p=\frac{1}{k} - szerokość pojedynczego przedziału (zakres zmienności rzędu kwantyli);
 • p\cdot N - liczba obserwacji w przedziale (podział po kwantylach, zatem po równo);
 • i=\{1,2,3,\ldots,k\} - numer przedziału;
 • n_1^i+n_0^i=pN - liczba obserwacji w przedziale, osobno "z klasy 1" i "z klasy 0";
 • \Delta q^i - przedział, na którym wyznaczona jest wartość liftu nieskumulowanego;
 • \displaystyle\sum_{i=1}^k n_1^i=N_1
 • \displaystyle\sum_{i=1}^k n_0^i=N_0
 • \displaystyle\sum_{i=1}^k n_1^i+n_0^i=N_1+N_0=N

Lift nieskumulowany jest funkcją przedziałami stałą:

Lift.Niesk(q)=Lift.Niesk(\Delta q^i)\quad\text{dla}\quad q\in\Delta q^i

Lift.Niesk(\Delta q^i)=\frac{P(1|\Delta q^i)}{P(1)}

P(1|\Delta q^i)=\frac{n_1^i}{pN} oraz P(1)=\frac{N_1}{N}

Lift.Niesk(\Delta q^i)=\frac{n_1^i}{pN}\cdot \frac{N}{N_1}=\frac{n_1^i}{pN_1}

Lift.Niesk(\Delta q^i)=\frac{n_1^i}{pN_1}

\displaystyle\int_0^1 Lift.Niesk(q)dq=\displaystyle\sum_{i=1}^k p\cdot Lift.Niesk(\Delta q^i)

\displaystyle\sum_{i=1}^k p\cdot Lift.Niesk(\Delta q^i)=\displaystyle\sum_{i=1}^k p\frac{n_1^i}{pN_1}=

=\displaystyle\sum_{i=1}^k \frac{n_1^i}{N_1}=\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^k n_1^i}{N_1}=\frac{N_1}{N_1}=1

\displaystyle\int_0^1 Lift.Niesk(q)dq=1

Lift nieskumulowany jako funkcja gęstości rozkładu prawdopodobieństwa

Funkcja liftu nieskumulowanego jest nieujemna i spełnia warunek "unormowania" (w przeciwieństwie do funkcji nieskumulowanego prawdopodobieństwa) w kontekście gęstości rozkładu prawdopodobieństwa - tzn. pole powierzchni pod krzywą wynosi 1. Taka gęstość opisuje rozkład rzędu kwantyli (kwantyle wyznaczane dla całej populacji "klasa 0 + klasa 1" względem malejącej oceny modelem) w klasie faktycznie pozytywnej - tzn. w "klasie 1".

Lift nieskumulowany jako gęstość

Jeśli

Q=(q_1,q_2)

to

P(q\in Q|1)=\displaystyle\int_{q_1}^{q_2}Lift.Niesk(q)dq

Captured Response jako dystrybuanta rozkładu prawdopodobieństwa

Captured Response jest funkcją niemalejącą, jednostronnie ciągłą (powiedzmy, że prawostronnie), o wartościach z przedziału [0;1], wartości 0 dla q\leq 0 oraz wartości 1 dla q\geq 1. Tym samym spełnione są warunki bycia dystrybuantą pewnego rozkładu prawdopodobieństwa. W części "#11 - Captured Response vs Lift" wykazałem, że pochodna z Captured Response to lift nieskumulowany. Wniosek: Captured Response i lift nieskumulowany to dystrybuanta i gęstość tego samego rozkładu prawdopodobieństwa.

Lift nieskumulowany jako gęstość, Captured Response jako dystrybuanta

Jeśli

Q=(q_1,q_2)

to

P(q\in Q|1)=\displaystyle\int_{q_1}^{q_2}Lift.Niesk(q)dq=CR(q_2)-CR(q_1)

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Dlaczego pole powierzchni koła wynosi π·r²?

P=\pi r^2 to chyba najbardziej znany wzór, będący zarazem rzadko rozumianym 🙂 Choć wzór na pole powierzchni koła, bo o nim tu mowa, znany był już w Starożytnej Grecji, to jego uzasadnienie wcale nie jest łatwe. Jest to zatem świetny temat do wzbogacenia cyklu "Dlaczego?" 🙂 Do dzieła! 🙂

Pole powierzchni koła - wzór

Pole powierzchni koła - wzór

P=\pi r^2

Jak widać powyżej - kwadrat i koło, o tej samej powierzchni, nie są "jakoś intuicyjnie łatwo" powiązane. Więcej - wykazano nawet, że kwadratura koła (procedura wykonywana przy użyciu cyrkla i linijki bez podziałki) jest niewykonalna! I tu pojawia się genialny pomysł z prostokątem 🙂 Nim powiem o co chodzi przyjrzyjmy się co tak naprawdę mówi wzór \pi r^2.

Pole powierzchni kola - Pi r kwadrat

\pi\times r^2 - czyli w kole mieszczą się nieco ponad 3 kwadraty o boku r 🙂

Pole powierzchni koła - dowód przez animację 🙂

Koło - pole powierzchni - animacja

Trochę się napracowałem przy tej animacji 🙂

Pole powierzchni koła - wielokąty foremne

Uwaga - poniższe nie jest dowodem, a obrazuje jedynie sposób wnioskowania stosowany przez Starożytnych Greków (tak np. Archimedes wyznaczał liczbę pi).

Pole powierzchni koła - wielokąt foremny

Można zauważyć, że obwód n-kąta foremnego opisanego na kole wynosi

O_n=na

a jego pole to suma pól trójkątów o podstawie a i wysokości równej promieniowi koła r.

P_n=n\frac{ar}{2}=\frac{nar}{2}

Podstawiając

P_n=\frac{O_nr}{2}

Gdy n jest coraz większe, P_n coraz dokładniej przybliża pole koła, a O_n jego obwód. W "kroku granicznym" (zagadnienie wielkości nieskończenie małej) otrzymujemy

O_n\to 2\pi r - tu z definicji liczby \pi

P_n\to\frac{2\pi rr}{2}=\pi r^2

Pole powierzchni koła - dowód nieco bardziej formalny

Dowód, który przeprowadzę, nie będzie oparty na całkowaniu równania okręgu. Wykorzystam ciągi i ich granice oraz twierdzenie o trzech ciągach.

Twierdzenie o trzech ciągach

Niech będą dane trzy ciągi rzeczywiste a_n, b_n i c_n. Jeśli "prawie wszędzie" (tzn. pomijając co najwyżej skończenie wiele wyrazów) zachodzi zależność

a_n\leq b_n\leq c_n

oraz

\lim a_n = \lim c_n = g

to

\lim b_n = g

Twierdzenie o trzech ciągach - strona na Wikipedii.

Przyda się również \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1

Pamiętam jak w szkole średniej, na lekcjach fizyki, mój nauczyciel wielokrotnie przyjmował, że dla małych x funkcję \sin x dobrze przybliża właśnie x. Wynika to z rozwinięcia \sin x w szereg Taylora - wyjaśnienie pomijam. Wyznaczę jednak samą granicę - bo się przyda 🙂

\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\big(\frac{0}{0}\big)\text{ reg. de l`Hospitala}=

=\lim_{x\to 0}\frac{(\sin x)\prime}{x\prime}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1}=

=\frac{\cos 0}{1}=\frac{1}{1}=1

\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1

Reguła de l’Hospitala - Wikipedia

Pole powierzchni koła - dowód

Rozważmy n-kąty foremne opisane na kole i wpisane w koło. Pole n-kąta opisanego nazwijmy "polem zewnętrznym" i oznaczmy Z_n. Analogicznie pole n-kąta wpisanego nazwiemy "polem wewnętrznym" oznaczając je W_n.

Pole powierzchni koła - wielokąt foremny wpisany i opisany

Oczywiście

W_n\leq P\leq Z_n

gdzie P oznacza pole koła.

W kolejnym kroku dzielimy n-kąty na n-trójkątów. Zauważmy, że w ten sposób kąt pełny został również podzielony na n równych części. Pole "trójkąta zewnętrznego" oznaczymy przez T_n, a trójkąta wewnętrznego t_n.

Pole powierzchni koła - awielokąt foremny wpisany i opisany

Z_n=nT_n

W_n=nt_n

Wyznaczamy pole trójkąta "zewnętrznego"

T_n=Ar

ale

\frac{A}{r}=\text{tg}\beta=\frac{\sin\beta}{\cos\beta}

\frac{A}{r}r^2=r^2\frac{\sin\beta}{\cos\beta}

Ar=r^2\frac{\sin\beta}{\cos\beta}

T_n=r^2\frac{\sin\beta}{\cos\beta}=r^2\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\cos\frac{\pi}{n}}

Wyznaczamy pole trójkąta "wewnętrznego"

t_n=ah

ale

\frac{a}{r}=\sin\beta

a=r\sin\beta

oraz

\frac{h}{r}=\cos\beta

h=r\cos\beta

podstawiając

t_n=r\sin\beta\cdot r\cos\beta=r^2\sin\beta\cos\beta

stosując tożsamości trygonometryczne

t_n=r^2\sin\beta\cos\beta=\frac{r^2}{2}2\sin\beta\cos\beta=

=\frac{r^2}{2}\sin2\beta=\frac{r^2}{2}\sin\alpha

t_n=\frac{r^2}{2}\sin\alpha=\frac{r^2}{2}\sin\frac{2\pi}{n}

Finalne ciągi

Z_n=nT_n=nr^2\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\cos\frac{\pi}{n}}

W_n=nt_n=\frac{nr^2}{2}\sin\frac{2\pi}{n}

Granice ciągów

\lim Z_n=\lim nr^2\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\cos\frac{\pi}{n}}=

=\lim \frac{nr^2}{\cos\frac{\pi}{n}}\cdot\frac{\pi}{n}\cdot\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}=

=\lim \frac{\pi r^2}{\cos\frac{\pi}{n}}\cdot\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}=\frac{\pi r^2}{\cos 0}\cdot 1=

=\frac{\pi r^2}{1}=\pi r^2

\lim Z_n=\pi r^2

\lim W_n=\lim\frac{nr^2}{2}\sin\frac{2\pi}{n}=

\lim \frac{nr^2}{2}\cdot \frac{2\pi}{n}\cdot\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{\frac{2\pi}{n}}=

\lim \pi r^2\cdot\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{\frac{2\pi}{n}}=\pi r^2\cdot 1=\pi r^2

\lim W_n=\pi r^2

Wniosek

Z twierdzenia o trzech ciągach wnioskujemy, że pole koła to

P=\lim W_n=\lim Z_n=\pi r^2

Tempo zbieżności ciągów W_n oraz Z_n

Pole powierzchni koła - tempo zbieżności ciągów

🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

 

Wskaźnik Giniego na bazie Captured Response - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 12)

Wskaźnik Giniego, który opisałem w części #7 poświęconej krzywej ROC, jest jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie oceny jakości klasyfikacji. Choć krzywa ROC jest ważna i bardzo przydatna, to z mojego doświadczenia wynika, że większość analityków woli wykreślać krzywą Captured Response. Sądzę, że wszyscy intuicyjnie czujemy, że "Gini z ROC" i "Gini z Captured Response" to to samo 🙂 Ale dlaczego tak jest? 🙂 Dziś odpowiem na to pytanie, jednocześnie wzbogacając serię "Tips & Tricks na krzywych"!

Wskaźnik Giniego z krzywej Captured Response

Gini=\frac{P_1}{P_1+P_2}=\frac{P_1^\prime}{P_1^\prime+P_2^\prime}

Krzywa Captured Response jako przekształcenie liniowe krzywej ROC

W części #8 wykazałem, że krzywą ROC i krzywą Captured Response łączy poniższa formuła.

X_{cr}=\Big(1-apriori\Big)\times X_{roc}+apriori\times Y_{roc}

Y_{cr}=Y_{roc}

Wskaźnik Giniego z krzywej Captured Response - wektory

Powyższy wzór można zapisać na bazie przekształcenia liniowego

\begin{bmatrix}1-apriori & apriori\\0 & 1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}X_{ROC}\\Y_{ROC}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_{CR}\\Y_{CR}\end{bmatrix}

 opisanego macierzą przekształcenia liniowego

A=\begin{bmatrix}1-apriori & apriori\\0 & 1\end{bmatrix}

Po szczegóły odsyłam do części #8 "Captured Response = ROC x apriori".

Wyznacznik macierzy przekształcenia liniowego i współczynnik zmiany pola powierzchni

Przekształcenie liniowe - Pole powierzchni - Wyznacznik macierzy przekształcenia

Jeśli analizujemy przekształcenie liniowe

Ax

gdzie A jest macierzą przekształcenia liniowego, a x wektorem, to wyznacznik

\text{det}(A)

jest współczynnikiem o jaki zmienia się pole powierzchni / objętość / miara figury / obiektu transformowanego poprzez przekształcenie liniowe Ax. Polecam poniższy film.

Wyznacznik macierzy przekształcenia liniowego krzywej ROC w krzywą Captured Response

\text{det}(A)=\text{det}\begin{bmatrix}1-apriori & apriori\\0 & 1\end{bmatrix}=1-apriori

Z powyższego wynika, że pole powierzchni pomiędzy przestrzenią, w której "osadzona" jest krzywa ROC, a przestrzenią "zawierającą" krzywą Captured Response, powinno się skalować poprzez współczynniki 1-apriori. Sprawdźmy 🙂

P_1+P_2=\frac{1}{2}

Wykorzystując wzór na pole trójkąta wyznaczamy

P_1^\prime+P_2^\prime=\frac{1}{2}(1-apriori)

Zgadza się 🙂 I ostatecznie

\frac{P_1^\prime}{P_1^\prime+P_2^\prime}=\frac{P_1(1-apriori)}{(P_1+P2)(1-apriori)}=\frac{P_1}{P_1+P_2}

czyli

Gini=\frac{P_1}{P_1+P_2}=\frac{P_1^\prime}{P_1^\prime+P_2^\prime}

Jako ciekawostka - podobnie można policzyć AUROC z Captured Response:

AUROC=P_1+\frac{1}{2}=\frac{P_1^\prime}{1-apriori}+\frac{1}{2}

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Dlaczego pole powierzchni trójkąta wynosi ½·a·h?

Jestem pewien, że wzór na pole powierzchni trójkąta, tj. P=\frac{1}{2}ah, jest znany niemal wszystkim 🙂  Dzieci, będąc we wczesnym wieku szkolnym, poznają podstawy geometrii, w tym długości obwodów i pola powierzchni figur płaskich. Jeśli interesuje cię dlaczego pole powierzchni trójkąta zależy od długości jego podstawy i wysokości na nią opadającej, to jest to wpis dla Ciebie 🙂 Jednocześnie wzbogacam cykl "Dlaczego?". Zaczynamy!

Pole powierzchni trójkąta - wzór

Trójkąt - Pole powierzchni

Wzór na pole powierzchni trójkąta, choć prosty, to na pierwszy rzut oka nie jest zbyt intuicyjny (no może poza przypadkiem trójkąta prostokątnego). Oto, w jakiś magiczny sposób, dla każdej podstawy, iloczyny ich długości i długości wysokości na nie opadających, są sobie równe - i więcej - określą pole powierzchni ograniczonej trójkątem 🙂

P=\frac{ah_a}{2}=\frac{bh_b}{2}=\frac{ch_c}{2}

Pole powierzchni trójkąta - dowód przez animację 🙂 - przypadek 1

Przypadek 1: kiedy wysokość trójkąta "opada" na jego podstawę.

 

Trójkąt - pole powierzchni - przypadek 1

Pole powierzchni trójkąta - dowód przez animację 🙂 - przypadek 2

Przypadek 2: kiedy wysokość trójkąta "opada" poza jego podstawą.

Trójkąt - pole powierzchni - przypadek 2

Pole powierzchni trójkąta - dowód nieco bardziej formalny

Trójkąt prostokątny: przypadek oczywisty, nie wymaga wyprowadzenia 🙂

Trójkąt - Pole powierzchni - Trójkąt prostokątny

P=\frac{ab}{2}

Przypadek 1: kiedy wysokość trójkąta "opada" na jego podstawę.

Trójkąt - Pole powierzchni - przypadek 1

Wyprowadzenie wzoru:

P=P_1+P_2

2P_1+2P_2=ah

P_1+P_2=\frac{ah}{2}

P=\frac{ah}{2}

Przypadek 2: kiedy wysokość trójkąta "opada" poza jego podstawą.

Trójkąt - Pole powierzchni - przypadek 2

Wyprowadzenie wzoru:

P+P_1=P_2

P=P_2-P_1

P_1=\frac{xh}{2}

P_2=\frac{(a+x)h}{2}=\frac{ah}{2}+\frac{xh}{2}

P=P_2-P_1=\frac{ah}{2}+\frac{xh}{2}-\frac{xh}{2}=\frac{ah}{2}

P=\frac{ah}{2}

Koniec na dziś 🙂

 

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Captured Response vs Lift - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 11)

W części #8 cyklu "Ocena jakości klasyfikacji" pokazałem, że ROC i Captured Response to te same krzywe, które łączy proste przekształcenie liniowe. W bieżącym odcinku #11, należącym również do serii "Tips & Tricks na krzywych", przedstawię zależność pomiędzy Captured Response i Lift w wariantach: nieskumulowanym i skumulowanym.

!!! Uwaga: dla uproszczenia - wszędzie tam, gdzie piszę kwantyl, mam na myśli jego rząd !!!

Pochodna z Captured Response to Lift nieskumulowany

Pochodna z Captured Response to Lift nieskumulowany

Oznaczamy:

 • N=N_1+N_0 - liczba obiektów (np. klientów): total, z klasy "1", z klasy"0";
 • \Delta q_n - zmiana argumentu (przyrasta kwantyl bazy), czyli przyrost % populacji;
 • n=n_1+n_0 - liczba obiektów składających się na przyrost \Delta q_n: total, z klasy "1", z klasy"0";
 • \Delta q_t - zmiana wartości funkcji (przyrasta kwantyl targetu), czyli przyrost frakcji targetu jako % całości targetu;
 • n_1 - liczba klientów z klasy "1" składających się na przyrost \Delta q_t.
 • \Delta q_n=\frac{n}{N}
 • \Delta q_t=\frac{n_1}{N_1}

CR'=\frac{\Delta q_t}{\Delta q_n}

I wyprowadzamy 🙂

CR'=\frac{\Delta q_t}{\Delta q_n}=\frac{n_1}{N_1}\bigg/\frac{n}{N}=\frac{n_1}{N_1}\cdot\frac{N}{n}=\frac{n_1}{n}\cdot\frac{N}{N_1}=\frac{n_1}{n}\bigg/\frac{N_1}{N}

CR'=\frac{n_1}{n}\bigg/\frac{N_1}{N}=\frac{p(1|\Delta q_n)}{p(1)}=Lift.Niesk

Fajne 🙂 prawda? Lift nieskumulowany można jednoznacznie wyprowadzić z krzywej Captured Response poprzez analizę "lokalnych" przyrostów frakcji bazy \Delta q_n i frakcji targetu \Delta q_t.

Captured Response - stosunek wartości dla badanego modelu oraz wartości dla modelu losowego to Lift skumulowany

Captured Response - stosunek wartości dla badanego modelu oraz wartości dla modelu losowego to Lift skumulowany

Oznaczamy:

 • N=N_1+N_0 - liczba obiektów (np. klientów): total, z klasy "1", z klasy"0";
 • q_n - kwantyl bazy, czyli argument na osi poziomej;
 • n=n_1+n_0 - liczba obiektów składających się na kwantyl q_n: total, z klasy "1", z klasy"0";
 • q_t^m - kwantyl targetu, czyli wartość Captured Response dla badanego modelu;
 • q_t^l - kwantyl targetu, czyli wartość Captured Response dla modelu losowego;
 • q_n=\frac{n}{N}
 • q_t^m=\frac{n_1}{N_1}
 • Zauważmy, że q_t^l=q_n=\frac{n}{N}

\frac{q_t^m}{q_t^l}=\frac{n_1}{N_1}\bigg/\frac{n}{N}=\frac{n_1}{N_1}\cdot\frac{N}{n}=\frac{n_1}{n}\cdot\frac{N}{N_1}=\frac{n_1}{n}\bigg/\frac{N_1}{N}

\frac{q_t^m}{q_t^l}=\frac{n_1}{n}\bigg/\frac{N_1}{N}=\frac{p(1|q_n)}{p(1)}=Lift.Skumul

Kolejny fajny wniosek 🙂 , który można również łatwo uzasadnić na bazie wyżej opisanej zależności pomiędzy Captured Response i Liftem nieskumulowanym. Mianowicie wystarczy "delty liczyć" od punktu (0,0) i zauważyć, że dla modelu losowego q_t = q_n. Pokazałem to na rysunku poniżej.

Captured Response - stosunek wartości dla badanego modelu oraz wartości dla modelu losowego to Lift skumulowany

Lift skumulowany można jednoznacznie wyprowadzić z krzywej Captured Response poprzez analizę "globalnych" przyrostów frakcji bazy \Delta q_n i frakcji targetu \Delta q_t.

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada