Różne oblicza nieskończoności

Nieskończoność

----------------------

"Skończoność jest pożywieniem matematyki, nieskończoność - tlenem."

----------------------
"W matematyce - chodzimy na skróty przez nieskończoność."

----------------------
"Nieskończoność jest równikiem pomiędzy skończonymi biegunami założenia i tezy."

----------------------
"Do najistotniejszych pojęć matematyki należą mosty łączące skończoność i nieskończoność."

----------------------

Leżącą cyfra osiem, lemniskata ∞, dobrze wszystkim znany symbol nieskończoności. Czasami z plusem, czasami z minusem, innym razem samotnie, ale zawsze od początku do końca, od zera do krańca wszystkiego. Pojęcie nieskończoności pojawia się w wielu dziedzinach. Świat fizyki zastanawia się czy Wszechświat jest nieskończony? Czy istnieje nieskończoność w mikroskali? Czy materię można dzielić na coraz mniejsze części, powtarzając czynność bez końca? Świat werbalny przedstawia nieskończoność jako granicę, jako zjawisko cykliczne, jako abstrakcję. Boskość wraz z wiecznością silnie wiążą się z nieskończonością dla świata duchowego. Nawet w świecie komputerów prosty błąd programisty może doprowadzić do nieskończonej pętli. Wiele możliwości interpretacji, wiele typów nieskończoności, a świat matematyki dostarcza kolejnych. Dlatego zapraszam wszystkich do poznania wielu różnych oblicz nieskończoności w matematyce, do zrozumienia, że istnieją te mniejsze i te większe, że nie istnieje największa, że jednocześnie możemy wskazać nieskończoność najmniejszą – i bardziej ogólnie – że istnieją metody porównywania rozmiarów nieskończoności!

Zapraszam do eseju "Od paradoksów do hipotezy continuum - czyli tajemnice nieskończoności."

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada