Karl Weierstrass i Funkcja Weierstrassa - czyli geometria fraktalna (część 2)

Karl Weierstrass

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (1815 - 1897) niemiecki matematyk uznawany za "ojca współczesnej analizy matematycznej". Choć minęło już 17 lat, to nadal doskonale pamiętam pierwszy semestr studiów matematycznych i ekspozycję na podstawowe "bardziej abstrakcyjne" twierdzenia, w tym Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa. Twierdzenie mówi, że "każdy rzeczywisty ciąg ograniczony zawiera podciąg zbieżny", i choć brzmi prosto i ogólnie, jest niezwykle przydatnym narzędziem dowodzenia innych wyników metodą nie-wprost (zgodnie ze schematem "załóżmy, że ... wtedy istnieje ciąg ograniczony, że ..., wtedy istnieje podciąg zbieżny, że ..., i z własności ... wynika sprzeczność z założeniem"). Pięknie to (i nie tylko to) wykładał Pan Prof. Dr Hab. Tadeusz Rzeżuchowski - wielkie dzięki Panie Profesorze!

Funkcja Weierstrassa

Większość matematyków z okresu XVIII i XIX wieku uważało, że wszystkie rzeczywiste funkcje ciągłe są różniczkowalne w znaczącej części swej dziedziny (poza zbiorem izolowanych punktów). Dosyć naturalny pogląd okazał się jednak fałszywy, co wykazał Weierstrass w 1872 roku, a wcześniej podejrzewali Bernhard Riemann oraz Bernard Bolzano (prawdopodobnie w roku 1830 Bolzano podał kontrprzykład, którego nie opublikował). Funkcja Weierstrassa jest przykładem rzeczywistej funkcji ciągłej nieróżniczkowalnej w całej dziedzinie (tzn. nie istnieje ani jeden punkt dziedziny, w otoczeniu którego funkcja zachowuje się "normalnie" - np. monotonicznie). Własność nietypowa, a nawet patologiczna! Jednak nie dla fraktali, zatem i nie dla otaczającej nas natury (analogia do nieintuicyjnej mechaniki kwantowej zaskakująco precyzyjnie opisującej rzeczywistość).

{\Large f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^\infty a^n\cos(b^n\pi x)}

gdzie

{\large 0<a<1\qquad ab>1+\frac{3}{2}\pi}

Warto zauważyć, że funkcję Weierstrassa można zapisać w postaci analitycznej (w uproszczeniu - podając wzór).

Funkcja Weierstrassa i fraktale

Poniżej wykres funkcji Weierstrassa na przedziale [-2; 2] - źródło Wikipedia.

Funkcja Weierstrassa

Benoit Mandelbrot mawiał, że "fraktal to zbiór matematyczny (lub inny obiekt ) charakteryzujący się w każdej skali wysoką nieregularnością oraz dużą fragmentacją." W części pierwszej cyklu o "geometrii fraktalnej"odnosząc się do słów Mandelbrota, pisałem, że cechą fraktalną jest nietrywialna struktura obiektu w każdej skali - tzn. powiększanie ujawnia kolejne równie skomplikowane formy. Wspomniałem również o samo-podobieństwie - tzn. sytuacji, gdy w skład obiektu wchodzą jego "mniejsze" kopie. Wykres funkcji Weierstrassa zdaje się spełniać te kryteria - był to pierwszy odkryty fraktal!

Karl Weierstrass - ciekawostki

Weierstrass wykładał w Wałczu oraz w Braniewie. Wikipedia wymienia, że jego uczniami byli: Georg Cantor, Otto Holder, Georg Frobenius, Felix Klein, Hermann Minkowski.

 

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada