PPV i FDR na bazie TPR (Captured Response) - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 17)

W części #17 cyklu "Ocena jakości klasyfikacji" wydobędę kolejne informacje z krzywej Captured Response, która, na pierwszy rzut oka, prezentuje wyłącznie TPR (True-Positive-Rate). Kontynuuję zatem serię "Tips & Tricks na krzywych".

Prawdopodobieństwo skumulowane (PPV, PRECISION) na bazie TPR czyli Captured Response

Dla modelu idealnego krzywa Captured Response ma postać

Capt.Resp(q)=\begin{cases}\frac{q}{apriori}&\text{dla}\quad q\leq apriori\\1&\text{dla}\quad q>apriori\end{cases}

q - kwantyl (rząd) bazy (malejąco względem oceny modelem)

Rozważając "przedłużenie pierwszej części" definicji na cały odcinek [0;1] otrzymujemy "skalę", na bazie której łatwo wyznaczyć PPV (Positive Predicted Value) oraz FDR (False Discovery Rate).

PPV=\frac{TP}{TP+FP}

FDR=\frac{FP}{TP+FP}=1-PPV

TPR, TNR, PPV, NPV

Zależności

PPV(q)=\frac{apriori\times TPR(q)}{q}

FDR(q)=1-PPV(q)=1-\frac{apriori\times TPR(q)}{q}

q - cut-off jako kwantyl (rząd) bazy (malejąco względem oceny modelem)

PPV i FDR na bazie TPR - Captured Response

Dowód: zaczynamy od oznaczeń

  • N=N_1+N_0 - liczba obiektów w populacji: total, z klasy pozytywnej "1", z klasy negatywnej "0";
  • q - cut-off (jako kwantyl - a dokładnie jego rząd - względem malejącej oceny modelem);
  • [0,q] - klasyfikacja pozytywna;
  • (q,1] - klasyfikacja negatywna;
  • n_1 - true positive;
  • n_0 - false positive;
  • n=n_1+n_0
  • q=\frac{n}{N}
  • apriori=\frac{N_1}{N}

PPV(q)=\frac{n_1}{n}

A=TPR(q)=\frac{n_1}{N_1}

C=\frac{q}{apriori}=\frac{n}{N}\times\frac{N}{N_1}=\frac{n}{N_1}

\frac{A}{C}=\frac{n_1}{N_1}\times\frac{N_1}{n}=\frac{n_1}{n}

\frac{A}{C}=PPV(q)

\frac{A}{C}=TPR(q)\times\frac{apriori}{q}=\frac{apriori\times TPR(q)}{q}

PPV(q)=\frac{apriori\times TPR(q)}{q}

cbdo. 🙂

Wydaje mi się, że analogicznie można wyznaczyć NPV - tylko tu analizując: klasyfikację do klasy negatywnej, krzywą Captured Response dla klasy "0" (TNR) oraz "przedłużenie" modelu idealnego dla klasy "0" - sprawdzimy 🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada