BOINC

BOINC – Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) – jest to „niekomercyjne rozwiązanie z dziedziny obliczeń rozproszonych, które pierwotnie powstało dla potrzeb projektu SETI@home, aktualnie wykorzystywane jest również w projektach innych niż SETI. BOINC to oprogramowanie pośredniczące pozwalające na udział komputera zwykłego użytkownika w naukowych projektach. BOINC jest rozwijany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez zespół pod kierunkiem szefa projektu SETI@home, Davida Andersona.” Opis BOINC zaczerpnięty z Wikipedii.

Einstein@Home

Einstein@home – to „projekt przetwarzania rozproszonego działający na platformie BOINC. Ma on za zadanie wyszukiwanie sygnałów pochodzących z pulsarów w danych pochodzących z Laserowego Interferencyjnego Obserwatorium Fal Grawitacyjnych LIGO w USA i z obserwatorium fal grawitacyjnych GEO600 w Niemczech. Ponieważ zakłada się, że niektóre z pulsarów nie są idealnie sferyczne, zgodnie z ogólną teorią względności, gwiazdy te powinny emitować charakterystyczne fale grawitacyjne, które LIGO i GEO600 mają wykryć w najbliższym czasie”. Opis Einstein@home zaczerpnięty z Wikipedii. Dodatkowo w ramach Einstein@Home analizowane są sygnały radiowe zebrane przez radioteleskop w Obserwatorium Arecibo w celu poszukiwania poszukiwania aktywności typowej dla pulsarów.

Einstein@Home i moje Raspberry PI 2

BOINC combined stats

Einstein@Home - BOINC stats

BOINC - my world position

BOINC - my total credit

BOINC - my credit per day

BOINC - my Recent Average Credit

Może namierzę jakiś pulsar 🙂

Views All Time
Views All Time
4925
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *