Data Mining, Matematyka

Analiza dyskryminacyjna, Rodziny klasyfikatorów, Bagging, Boosting, AdaBoost, Lasy losowe, Porównanie metod

Temat pracy dotyczy problemu dyskryminacji oraz budowy i zastosowań rodzin klasyfikatorów, w tym głównie metody typu bagging, metody typu boosting oraz lasów losowych. Przedmiotem pracy jest zbadanie metematyczno-statystycznych fundamentów, na których opierają się metodologie budowy rodzin klasyfikatorów. Istotną częścią pracy jest analiza rozwiązań podanych zagadnień. W pierwszym rozdziale omówiony został problem klasyfikacji pod nadzorem, zwanej… Read More Analiza dyskryminacyjna, Rodziny klasyfikatorów, Bagging, Boosting, AdaBoost, Lasy losowe, Porównanie metod