Moje prace

Od paradoksów do hipotezy continuum – czyli tajemnice nieskończoności – Tekst przedstawia wprowadzenie do pojęcia nieskończoności w matematyce.

Drzewa klasyfikacyjne – ich budowa, problemy złożoności i skalowalności – Temat pracy dotyczy problemu dyskryminacji oraz budowy drzew klasyfikacyjnych w kontekście ich przydatności do rozwiązywania zadań o dużym wymiarze prób losowych i/lub dużym wymiarze wektora obserwacji, w których podstawowego znaczenia nabiera złożoność obliczeniowa drzew.

Redukcja wymiaru próby metodą analizy składowych głównych – Praca przedstawia metodę analizy składowych głównych, jako jedną z metod redukcji wymiaru próby. Zmniejszenie liczby zmiennych objaśniających pozwala często uprościć model, ułatwić interpretację wyników, zachowując jednocześnie niezbędny do dalszej analizy poziom informacji.

Skuteczna operacjonalizacja środowiska analitycznego – czyli powtarzalny i efektywny proces tworzenia oraz wdrażania modeli predykcyjnych. Prelekcja wygłoszona w dniu 15.10.2015 podczas IV Konferencji Customer Intelligence.

Odczarowujemy modele predykcyjne – teoria i praktyka. Prelekcja wygłoszona w dniu 25.04.2017 podczas Konferencji Big Data – Bigger opportunities.

Krzywe Freya, formy modularne, hipoteza Shimury-Taniyamy i Wielkie Twierdzenie Fermata – Tekst poświęcony jest związkom krzywych Freya z dowodem Wielkiego Twierdzenia Fermata.

Fraktale – jako obrazy matematycznego świata zbiorów (fraktale i samopodobieństwo) – Fraktalem nazywamy każdy zbiór, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny) jest większy od wymiaru topologicznego. […]

Metody łączenia klasyfikatorów w analizie dyskryminacyjnej – Temat pracy dotyczy problemu dyskryminacji oraz budowy i zastosowań rodzin klasyfikatorów, w tym głównie metody typu „bagging”, metody typu „boosting” oraz lasów losowych. Przedmiotem pracy jest zbadanie matematyczno-statystycznych fundamentów, na których opierają się metodologie budowy rodzin klasyfikatorów. Istotną częścią pracy jest analiza rozwiązań podanych zagadnień.

 

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Views All Time
Views All Time
7341
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *