Moje prace

Od paradoksów do hipotezy continuum – czyli tajemnice nieskończoności – Tekst przedstawia wprowadzenie do pojęcia nieskończoności w matematyce.

Drzewa klasyfikacyjne – ich budowa, problemy złożoności i skalowalności – Temat pracy dotyczy problemu dyskryminacji oraz budowy drzew klasyfikacyjnych w kontekście ich przydatności do rozwiązywania zadań o dużym wymiarze prób losowych i/lub dużym wymiarze wektora obserwacji, w których podstawowego znaczenia nabiera złożoność obliczeniowa drzew.

Redukcja wymiaru próby metodą analizy składowych głównych – Praca przedstawia metodę analizy składowych głównych, jako jedną z metod redukcji wymiaru próby. Zmniejszenie liczby zmiennych objaśniających pozwala często uprościć model, ułatwić interpretację wyników, zachowując jednocześnie niezbędny do dalszej analizy poziom informacji.

Skuteczna operacjonalizacja środowiska analitycznego – czyli powtarzalny i efektywny proces tworzenia oraz wdrażania modeli predykcyjnych. Prelekcja wygłoszona w dniu 15.10.2015 podczas IV Konferencji Customer Intelligence.

Odczarowujemy modele predykcyjne – teoria i praktyka. Prelekcja wygłoszona w dniu 25.04.2017 podczas Konferencji Big Data – Bigger opportunities.

Krzywe Freya, formy modularne, hipoteza Shimury-Taniyamy i Wielkie Twierdzenie Fermata – Tekst poświęcony jest związkom krzywych Freya z dowodem Wielkiego Twierdzenia Fermata.

Fraktale – jako obrazy matematycznego świata zbiorów (fraktale i samopodobieństwo) – Fraktalem nazywamy każdy zbiór, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny) jest większy od wymiaru topologicznego. […]

Metody łączenia klasyfikatorów w analizie dyskryminacyjnej – Temat pracy dotyczy problemu dyskryminacji oraz budowy i zastosowań rodzin klasyfikatorów, w tym głównie metody typu „bagging”, metody typu „boosting” oraz lasów losowych. Przedmiotem pracy jest zbadanie matematyczno-statystycznych fundamentów, na których opierają się metodologie budowy rodzin klasyfikatorów. Istotną częścią pracy jest analiza rozwiązań podanych zagadnień.

 

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Poza Liczbami: Inne Twórcze Przestrzenie

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury, które wykorzystują matematyczne wzory i proporcje do tworzenia estetycznych i emocjonalnych doznań. Z nieśmiałą ekscytacją przedstawiam moją pierwszą poważniejszą kompozycję, w której starałem się uchwycić te połączenia.

I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)

Scalar – zaawansowana aplikacja mobilna z silnikiem matematycznym mojego autorstwa

Views All Time
Views All Time
7736
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *