Pęd do wiedzy - aleBank.pl

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z „Raportem Specjalnym ANALYTICS w Biznesie Bankowym: Pęd do wiedzy” przygotowanym przez Miesięcznik Finansowy Bank, gdzie miałem przyjemność podzielenia się kilkoma spostrzeżeniami z zakresu Business Intelligence.

„Człowiek i maszyna

[…] Business Intelligence to znacznie więcej niż możliwość raportowania wyników/faktów z przeszłości, dziś to przede wszystkim przewidywanie, prognozowanie i wspieranie działań przyszłych. W czasach gdy sukces biznesowy jest coraz bardziej zależny od szybkości i elastyczności w dostosowywaniu się do zmian, istotnym aspektem jest trafne identyfikowanie i wykorzystywanie/mitygowanie pojawiających się szans i ryzyk. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do bankowości, gdzie procesy decyzyjne niemal w całości opierają się na pogłębionej analizie danych. Business Intelligence to zaawansowane narzędzia i technologie, ale również utalentowani ludzie z wielką pasją – taka kombinacja to klucz, to gwarant, że wydobycie praktycznych informacji z dużych wolumenów danych wewnętrznych i zewnętrznych, nieustannie wzrastających, stanie się osiągalne. Możliwości są nawet większe, obecnie wielką szansą staje się ekstrakcja wiedzy w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym wsparciu ogromnej liczby różnych formatów danych. Obecne rozwiązania technologiczne sprawiają, że jest to wykonalne i akceptowalne kosztowo. […]”

Mariusz Gromada

 

Raport Specjalny ANALYTICS w Biznesie Bankowym: Pęd do wiedzy

Raport Specjalny ANALYTICS w Biznesie Bankowym: Pęd do wiedzy

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

 

 

 

Poza Liczbami: Inne Twórcze Przestrzenie

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury, które wykorzystują matematyczne wzory i proporcje do tworzenia estetycznych i emocjonalnych doznań. Z nieśmiałą ekscytacją przedstawiam moją pierwszą poważniejszą kompozycję, w której starałem się uchwycić te połączenia.

I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)

Scalar – zaawansowana aplikacja mobilna z silnikiem matematycznym mojego autorstwa

Cut-off point

W części 4 cyklu „Ocena jakości klasyfikacji” przedstawiłem podstawowe statystyki prawdopodobieństwa oraz liftu (w wersji nieskumulowanej) służące do inspekcji modelu predykcyjnego w zakresie siły separacji klas. W części 3 skupiłem się na koncepcji punktu odcięcia (cut-off point), który model predykcyjny (z ciągłą zmienną odpowiedzi) transformuje w klasyfikator. Dziś przybliżę strategie doboru punktu odcięcia, celowo pomijając aspekty techniczne związane z analityką predykcyjną – tym zajmiemy się w kolejnym odcinku (opisując skumulowane prawdopodobieństwo, skumulowany lift, krzywą zysku aka Gain Curve lub Captured Response oraz krzywą ROC).

Dobór punktu odcięcia – strategie (z którymi miałem do czynienia w pracy zawodowej)

  • Całkowicie biznesowa – metoda najprostsza, nadal popularna, jednak coraz rzadziej stosowana.
  • Wyłącznie analityczna – rzadko stosowane w biznesie, częściej widoczna pracach / badaniach naukowych.
  • Hybryda powyższych – wariant dziś preferowany przez różne jednostki CRM.

Dobór całkowicie biznesowy

Nadal częsta praktyka, która przy wnikliwej analizie okazuje się nie być najbardziej optymalną. W strategii „całkowicie biznesowej” dobór punktu odcięcia jest pochodną zasobów (np. dostępność / pojemność kanałów komunikacji). Przykładowo – współpracujemy z call center, które miesięcznie może zadzwonić do 100 tys. Klientów. W takiej sytuacji dosyć naturalnie powstaje potrzeba wybrania „100 tys. najlepszych Klientów” (najlepszych do danej akcji). Model predykcyjny posłuży więc do „posortowania” Klientów, a punkt odcięcia będzie zależny od wskazanej oczekiwanej liczby 100 tys. Problem ze strategią całkowicie biznesową polega na tym, że „najlepszy” mylony jest z „dobry”. Dodatkowo zdarza się, że siła modelu jest błędnie interpretowana jako zdolność do znalezienie większej liczby „dobrych” klientów – w rzeczywistości jest na odwrót – im lepszy model, tym mniejsze optymalne bazy. Równie istotna kwestia to skąd się właściwie wzięła liczba 100 tys?

Dobór wyłącznie analityczny

Dobór wyłącznie analityczny polega na optymalizacji błędów klasyfikacji – w nieco bardziej zgeneralizowanym podejściu optymalizuje się funkcję kosztu błędów (najczęściej jeśli koszty są mocno asymetryczne). Podejście analityczne jest zupełnie poprawna i uzasadnione, jednak w biznesie prawie nieobecne ze względu na brak uwzględnionego aspektu celu biznesowego, priorytetów, zasobów, itp.

Dobór analityczno-biznesowy

Dobór analityczno-biznesowy (jako połączenie powyższych strategii) najlepiej sprawdza się w sytuacji analizy szerszego portfela produktów (tzn. bazy i cut-off’y dobierane do różnych działań stanowią element realizacji szerszej polityki CRM). Zaczynamy od celów biznesowych, priorytetów, analizy zasobów, pojemności kanałów. Następnie weryfikujemy Klientów, ich potrzeby w kontekście możliwie wielu produktów. Ostatecznie – w wyniku kilku iteracji – dążymy do „zmapowania” segmentów Klientów na cele i zasoby, zawsze koniecznie modyfikując obie strony równania. Jest to trudne i wielowymiarowe zadanie, zadanie zawsze „niedokończone”, coraz bardziej opierające się na różnego rodzaju eksperymentach … ale o tym w kolejnych częściach cyklu …

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Poza Liczbami: Inne Twórcze Przestrzenie

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury, które wykorzystują matematyczne wzory i proporcje do tworzenia estetycznych i emocjonalnych doznań. Z nieśmiałą ekscytacją przedstawiam moją pierwszą poważniejszą kompozycję, w której starałem się uchwycić te połączenia.

I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)

Scalar – zaawansowana aplikacja mobilna z silnikiem matematycznym mojego autorstwa

Dziś, w ramach cyklu „Matematyka w obrazkach”chciałbym Wam zaprezentować „autorskie równanie” 🙂

$$\pi + e = \text{Sudoku}$$

Zależność powyższą „wyprowadziłem” wykorzystując bibliotekę „Janet Sudoku”!

PI + e Sudoku

Dodatkowo załączam wersję tekstową – przydatną jeśli zechcecie przeanalizować / rozwiązać łamigłówkę samodzielnie  (np. przy wykorzystaniu Janet Sudoku Solver’a).

<br />
# Pi + e = Sudoku</p>
<p>+-------+-------+-------+<br />
| . . 4 | 1 5 9 | 2 . . |<br />
| . 1 . | . . . | . 6 . |<br />
| 3 . . | . . . | . . 5 |<br />
+-------+-------+-------+<br />
| 4 . . | . 8 . | . . 3 |<br />
| . 8 . | 2 . 1 | . 5 . |<br />
| . . 3 | . 7 . | 8 . . |<br />
+-------+-------+-------+<br />
| . . 2 | . . . | 9 . . |<br />
| . . . | 3 . 7 | . . . |<br />
| 7 . . | . 9 . | . . 8 |<br />
+-------+-------+-------+</p>
<p># One line definition:<br />
# ..41592...1.....6.3.......54...8...3.8.2.1.5...3.7.8....2...9.....3.7...7...9...8<br />
# 004159200010000060300000005400080003080201050003070800002000900000307000700090008</p>
<p># Janet-Sudoku-v.1.1.1, 2016-04-19 22:28:15<br />

Janet Sudok

Pozdrowienia,
Mariusz Gromada

Poza Liczbami: Inne Twórcze Przestrzenie

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury, które wykorzystują matematyczne wzory i proporcje do tworzenia estetycznych i emocjonalnych doznań. Z nieśmiałą ekscytacją przedstawiam moją pierwszą poważniejszą kompozycję, w której starałem się uchwycić te połączenia.

I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)

Scalar – zaawansowana aplikacja mobilna z silnikiem matematycznym mojego autorstwa

Janet Sudoku

Janet Sudoku – elastyczna i wydajna biblioteka dostarczające metody generacji oraz rozwiązywania łamigłówek Sudoku 9×9 (platformy Java, Android, .NET, MONO).

Serdecznie zapraszam (link) do zapoznania się z moim nowym projektem „Janet Sudoku”. Biblioteka została osobno przygotowana dla platform Java (od 1.5) oraz .NET (od 2.0 – język C#), w związku z tym „Janet” jest akronimem od Java Android, .NET. Główne funkcjonalności biblioteki

Janet Sudoku - icon

  • Sudoku Generator – generacja różnych kombinacji Sudoku przy wykorzystaniu wielu opcji / metod (np. łamigłówka zupełnie losowa, inna łamigłówka z tym samym rozwiązaniem, itp.).
  • Sudoku Solver – rozwiązywanie dowolnego Sudoku, weryfikacja czy rozwiązanie istnieje, poszukiwanie wszystkich rozwiązań jeśli rozwiązanie nie jest unikalne. Ocena trudności danego Sudoku.
  • Sudoku Store – analiza i transformacja Sudoku (np. obroty, permutacje, zamiana kolejności, transpozycje, odbicia, itp.  – są to przykłady transformacji nie wpływających na istnienie rozwiązania).
  • Janet Sudoku Demo App – aplikacja z prostym interfejsem tekstowym, jednak o bardzo rozbudowanych możliwościach. Jest to demo wykorzystujące jednie część funkcjonalności biblioteki Janet Sudoku.

Janet Sudoku - screenshot 1

Janet Sudoku - screenshot 2

Janet Sudoku - screenshot 3

Pozdrowienia

Mariusz Gromada

Poza Liczbami: Inne Twórcze Przestrzenie

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury, które wykorzystują matematyczne wzory i proporcje do tworzenia estetycznych i emocjonalnych doznań. Z nieśmiałą ekscytacją przedstawiam moją pierwszą poważniejszą kompozycję, w której starałem się uchwycić te połączenia.

I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)

Scalar – zaawansowana aplikacja mobilna z silnikiem matematycznym mojego autorstwa