✍🏻 COVID-19 / Koronawirus – Raporty i Analizy – Mariusz Gromada📝 Spis artykułów:


✍🏻 Analiza z dnia 2020-04-18: Zmarli na COVID względem wieku + wskaźnik ryzyka

W Polsce nie są publikowane dane o wieku osób chorych na COVID. Minister Zdrowia przekazuje jedynie informacje o wieku osób które zmarły z powodu COVID. W związku z tym nie jest możliwe wyznaczenie śmiertelności w zależności od grup wiekowych. Mimo to, zestawiając dostępne dane z rozkładem wieku w całej populacji Polski, możliwe jest wyznaczenie wskaźnika pokazującego o ile razy jest większe / mniejsze ryzyko śmierci z powodu COVID (w danej grupie wiekowej) w porównaniu do ryzyka śmierci w całej populacji.

Uwaga: Taka analiza nie uwzględnia różnego tempa rozprzestrzeniania się COVID w zależności od grupy wiekowej.

Ważne: Wnioski są prezentowane względem ryzyka śmierci z powodu COVID w odniesieniu do całej populacji Polski (ze względu na brak danych o wieku chorych na COVID)

Interpretacja wskaźnika ryzyka: zamieszkiwanie obecnie w Polsce charakteryzuje się pewnym prawdopodobieństwem zgonu z powodu COVID, jest to niewielka liczba, gdyż uwzględniamy kontekst całej populacji Polski. Wskaźnik ryzyka mówi – będąc w danej grupie wiekowej – o ile razy jest większe to ryzyko niż dla typowego mieszkańca naszego kraju.

Wnioski:

 • do wieku 55 lat ryzyko pięciokrotnie mniejsze niż typowe
 • w wieku 56 – 65 lat ryzyko na podobnym poziomie do typowego
 • w wieku 66 – 70 lat ryzyko ponad dwukrotnie większe niż typowe
 • w wieku 71 – 86 lat ryzyko 5 – 7 razy większe w porównaniu do typowego
 • w wieku 86 i więcej lat – ryzyko ponad dziesięciokrotnie wyższe niż typowe

Przypadek „91+ lat” i zmniejszającego się ryzyka jest najprawdopodobniej wynikiem nieuwzględnienia mniejszego tempa rozprzestrzeniania się wirusa w tej grupie.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Mapa COVID – Polska / Powiaty

Fundacja Ambasada Kultury na bieżąco opracowuję mapę Polski prezentująca zachorowania na COVID względem powiatów.

🔙 Powrót do spisu artykułów


✍🏻 Analiza z dnia 2020-04-16: brak spadku liczby nowych dziennych zachorowań

Na dzień 16 kwietnia liczba zachorowań w Polsce to 7918 i nadal rośnie w tempie około 400. Krzywa została spłaszczona, jednak konieczne jest doprowadzenie do systematycznego spadku nowych przypadków w ujęciu dziennym. Dla ułatwienia oceny załączam krzywe Austrii i Czech.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Komentarz z dnia 2020-04-15: dla Analizy.pl

Matematyk i statystyk o tym kiedy będzie szczyt #koronawirus.a. Gdzie idzie nam dobrze a gdzie idzie nam gorzej. Mariusz Gromada, dyrektor Departamentu Customer Intelligence w Banku Millennium w rozmowie z Robert Stanilewicz

Posted by analizy.pl on Thursday, April 16, 2020

🔙 Powrót do spisu artykułów


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-15: Śmiertelność vs Gęstość zakażeń

Koronawirus jest cały czas w ofensywie. W trakcie kilku ostatnich dni sytuacja Polski nie uległa zmianie. Liczba zachorowań na COVID to 7582 i nadal rośnie w tempie około 400 dziennie. Na świecie potwierdzono już 2 miliony zakażeń, a Belgia została nowym liderem w smutnym wyścigu śmiertelności. Są jednak pozytywne sygnały płynące z niektórych krajów (Austria, Norwegia, Dania, Czechy) pokazujące, że możemy kontrolować rozprzestrzenianie się choroby.

Na dzień 15 kwietnia liczba zachorowań w Polsce to 7582 i nadal rośnie w tempie około 400 dziennie. Polska opuściła trend wykładniczy – spłaszczamy krzywą – co jest bardzo dobrą wiadomością. Konieczne jest jednak doprowadzenie do systematycznego spadku nowych przypadków w ujęciu dziennym.

Poziom śmiertelności typem wskaźnika, który może pokazać na ile przeciążona jest służba zdrowia danego kraju

W dniu 15 kwietnia na świecie potwierdzono ponad 2 miliony zakażeń. To ogromna liczba, która – w perspektywie globalnej – ciągle dynamicznie rośnie. Poziom śmiertelności jest typem wskaźnika, który może pokazać na ile przeciążona jest służba zdrowia danego kraju. Pojemność służby zdrowia powinna być pochodną wielkości kraju. Uwzględniając to można przygotować zestawienie śmiertelności (wśród chorych na COVID) względem gęstości choroby w przeliczeniu na milion mieszkańców. Poniżej infografika ułatwiająca interpretację kolejnych wykresów.

Śmiertelność i gęstość zakażeń – stan na 15.04.2020

W perspektywie globalnej 6.5% chorych na COVID zmarło. W Polsce wskaźnik ten jest znacznie niższy i wynosi 3.8%. Na całym świecie średnio 263 osoby na milion są zakażone, w Polsce ta wartość wynosi 198. To są bardzo dobre wyniki, jedne z najlepszych w Europie. Mimo to istnieją kraje, w których – przy podobnych założeniach – pacjenci z COVID umierają rzadziej (np. Czechy – 2.7%, Finlandia – 2.2%).

Belgia, z wynikiem 13.2%, jest nowym liderem w smutnym wyścigu śmiertelności wśród chorych na COVID (bardzo podobne wartości notują Wielka Brytania, Włochy oraz Francja). Belgia jest również trzecim w kolejności krajem pod względem gęstości infekcji – 2913 zakażonych w przeliczeniu na milion mieszkańców (Luksemburg wykluczony ze względu na mikro populację). Epidemia w Belgii rozpoczęła się o 12 dni później niż we Włoszech oraz o 6 dni później niż w Hiszpanii (zakładając, że pierwszy dzień przypada na 20 potwierdzonych).

Belgia to mały kraj (11.5 miliona mieszkańców), jednak Szwajcaria jest jeszcze mniejsza (8.6 miliona mieszkańców), gęstość zakażeń w Szwajcarii przekracza pomiar dla Belgii (3061 chorych na milion mieszkańców), natomiast odsetek zgonów wśród chorych jest niemal trzykrotnie mniejszy niż w Belgii (4.7%). Szwajcaria jest jedynym krajem, w którym odsetek zgonów jest dosyć niski, przy jednocześnie wysokim zagęszczeniu chorych.

Śmiertelność w Holandii przekracza tę w Hiszpanii (11.1% vs 10.4%), gdzie Holandia to 1662 chorych a Hiszpania aż 3771 chorych w przeliczeniu na milion mieszkańców.

Szwecja nabiera prędkości, zarówno w nowych potwierdzonych przypadkach, jak też w już wysokiej śmiertelności – odsetek zgonów w stosunku do zarażonych wynosi 10.1% będąc jednym z najwyższych w grupie krajów posiadających około 1000 zakażonych na milion mieszkańców.

Stany Zjednoczone, pomimo ogromnej liczby zakażeń (ilościowo), utrzymują odsetek zgonów poniżej średniej dla całego świata (4.4% USA vs 6.5% cały świat).

Poniżej te same dane po usunięciu krajów z bardzo dużym zagęszczeniem infekcji.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-13: Śmiertelność vs Gęstość zakażeń

Poziom śmiertelności jest typem wskaźnika, który może pokazać na ile przeciążona jest służba zdrowia. Pojemność służby zdrowia powinna być pochodną wielkości kraju. Uwzględniając powyższe prezentuję zestawienie odsetka śmiertelności wśród chorych na COVID względem gęstości choroby w przeliczeniu na milion mieszkańców.

Jaki procent chorych na COVID umiera?

Od dziś Belgia, z wynikiem 12.76%, jest nowym liderem w smutnym wyścigu odsetka zgonów wśród chorych na COVID. Belgia jest również trzecim w kolejności krajem względem gęstości choroby – 2654 zakażonych w przeliczeniu na milion mieszkańców (Luksemburg wykluczony ze względu na mikro populację). Epidemia w Belgii rozpoczęła się o 12 dni później niż we Włoszech oraz o 6 dni później niż w Hiszpanii (zakładając, że pierwszy dzień do około 20 potwierdzonych przypadków).

Belgia to mały kraj (11.5 miliona mieszkańców), jednak Szwajcaria jest jeszcze mniejsza (8.6 miliona mieszkańców), gęstość choroby w Szwajcarii przekracza pomiar dla Belgii (2964 chorych na milion mieszkańców), natomiast odsetek zgonów wśród chorych jest ponad dwukrotnie mniejszy niż w Belgii wynosząc 4.38%. Szwajcaria jest jedynym krajem, w którym odsetek zgonów jest dosyć niski, przy jednocześnie wysokim zagęszczeniu zakażonych.

Szwecja nabiera prędkości, zarówno w nowych potwierdzonych przypadkach, jak też w już wysokiej śmiertelności – odsetek zgonów w stosunku do zarażonych wynosi 8.39% będąc jednym z najwyższych w grupie krajów posiadających około 1000 zakażonych na milion mieszkańców.

Gęstość zakażeń w Polsce jest niewielka (174 przypadki na milion), wyraźnie mniejsza niż wartość dla całego świata (240 na milion mieszkańców). Podobnie wygląda odsetek zgonów wśród chorych, który jest na poziomie 3.48%. Mimo to w Europie są kraje, w których, przy podobnych założeniach, pacjenci z COVID umierają rzadziej (np. Czechy 2.32%, Finlandia 1.93%).

Stany Zjednoczone, pomimo ogromnej liczby zakażeń, utrzymują odsetek zgonów poniżej średniej dla całego świata (3.97% USA vs 6.18% cały świat).

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-12: Dobry wynik Polski i Portugalii

Polska wykazuje pewne oznaki stabilizacji. Z drugiej strony Portugalia to przykład jak łatwo jest ponownie wzrosnąć. Nie wiem z czego dokładnie wynika ten jednodniowy ogromny skok – mimo to budzi obawę. Z pewnością nie jest to czas na łagodzenie ograniczeń. Mam nadzieję, że kilka dni po świętach Wielkiej Nocy, w Polsce nie odnotujemy negatywnych zmian w krzywej COVID.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Publikacja w Onet.pl z dnia 2020-04-09: Trendy w rozwoju zachorowań okiem matematyka. Jak przebieg epidemii w Polsce wygląda na tle innych krajów?

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Publikacja w Forbes.pl z dnia 2020-04-09: Pandemia okiem matematyka. Trendy w rozwoju zachorowań na koronawirusa

Forbes.pl: kliknij tutaj

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-08: Powolny wzrost, jednak brak wyraźnych oznak zmian trendu: Polska, Irlandia, Szwajcaria, Rumunia

Kilka ostatnich dni w Polsce to stabilizacja liczby potwierdzonych nowych zachorowań (około 400 przypadków dziennie). Polska, pomimo szeregu podjętych działań, nie osiągnęła jeszcze dziennego szczytu. Epidemia w naszym kraju charakteryzuje się powolnym przyrostem, jednak kształt krzywej nadal wykazuje cechy wzrostu wykładniczego. Sytuacja w niektórych krajach uległa znacznej poprawie.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-08: Istotna poprawa utrzymana przez kilka – kilkanaście dni: Austria, Norwegia, Czechy, Szwajcaria

Austria, Norwegia, Czechy i Szwajcaria stanowczo ograniczyły rozwój choroby. Odpowiadające tym krajom krzywe wzrostu przedstawiają „wypadnięcie” z trendu wykładniczego – stan powielony przez kilka – kilkanaście dni.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-08: Umiarkowana poprawa w trakcie ostatnich 2-3 dni: Włochy, Niemcy, Hiszpania, Portugalia

We Włoszech, Niemczech i Hiszpania nadal identyfikuje się wielu nowych chorych. Mimo to, dzienne przyrosty przestały rosnąć – to bardzo dobry znak, który daje nadzieję na powolne wygaszenie pandemii.  Dużo zależy od odpowiedzialnego zachowania społeczeństw. Pomimo poprawy, wiele ograniczeń jest nadal utrzymywanych. Podobną efekty osiągnęła Portugalii, choć tu skala zachorowań jest znacznie mniejsza.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-08: Duże wzrosty oraz wyraźnie negatywna prognoza: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja oraz Rosja

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Francja to duże liczby chorych oraz duże dzienne wzrosty – to przekłada się na zdecydowanie negatywną prognozę rozwoju sytuacji. Do tego grona dołącza również Rosja – tu nadał łączna liczba chorych nie jest bardzo duża, jednak tempo i kształt wzrostu są bardzo niepokojące.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-08: Poprawa sytuacji utrzymana w dłuższym czasie: Chiny, Korea Południowa

Chiny i Korea Południowa dosyć szybko przerwały wzrost wykładniczy. Chiny niemal całkowicie zatrzymały rozprzestrzenianie się wirusa. W przypadku Korei mam do czynienia z „pełzającą epidemią”.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-05: Komentarz dla ISBnews.tv, Nowe źródła przenoszenia wirusa w Polsce. Dramat w USA, 25 proc. światowych zachorowań

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-05: Stany Zjednoczone to ponad 25% wszystkich zakażonych na świecie

W dniu 5 kwietnia 2020 w Stanach Zjednoczonych potwierdzono ponad 335 tys. zachorowań na COVID, co stanowi 26% całości chorych na świecie. Populacja USA to 331 milionów mieszkańców, co stanowi 4% populacji światowej. Liczba chorych w USA nadal znacząco rośnie.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-05: Liczba chorych na milion mieszkańców

W początkowym etapie rozwoju epidemii, porównywanie krajów pod względem liczby chorych na milion mieszkańców, nie ma większego sensu. Obecnie dochodzimy do takiego punktu, gdzie tego typu zestawienia będą pokazywały pewne prawdziwe zależności. Na dzień 5 kwietnia 2020 roku na COVID zachorowało średnio 161 osób na milion mieszkańców globu (zachorowanie potwierdzone). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 107.

Porównując Polskę do innych krajów Europy i świata, możemy obiektywnie stwierdzić, że liczba chorych na milion mieszkańców naszego kraju jest niska. Oznacza to jedynie, że epidemia w naszym kraju rozwija się wolniej.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-05: Stabilizacja dynamiki pandemii w Portugalii

Jako pracownik Banku Millennium mam wielu przyjaciół pochodzących z Portugalii. Portugalia o dwa dni wcześniej niż Polska potwierdziła pierwsze zachorowania na własnym terenie. Portugalia to znacznie mniejszy kraj, jednak tempo rozwoju epidemii było i nadal jest tam istotnie wyższe niż to obserwowane w Polsce. Po kilku dniach bardzo wyraźnych wzrostów, dzienne zmiany są obecnie na stabilnym poziomie (od początku kwietnia około 700 – 800 nowych zachorowań dziennie). To dobra informacja! Portugalia wdrożyła szereg restrykcji, bardzo podobnych do tych w naszym kraju, jednak kilka dni później.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-05: Polska na tle Europy

Dynamika pandemii w Polsce niestety przyspieszyła. Ostatnie cztery dni przyniosły istotne wzrosty nowych zachorowań (z 250 do ponad 400 dziennie). Nagła zmiana przyrostów o około 60-70% świadczy o tym, że w Polsce pojawiły się nowe źródła transmisji wirusa. Mimo tego, na tle Europy nadal utrzymujemy się w zdecydowanej czołówce, jeśli chodzi o hamowanie tempa rozwoju epidemii. W Stanach Zjednoczonych jest już ponad 25% wszystkich zakażonych na świecie.

5 kwietnia 2020 roku w Polsce był 12 dniem pandemii COVID-19, przy założeniu, że jej pierwszy dzień przypadł na 1000 potwierdzonych zachorowań. Stosując tę samą definicję do innych krajów Europy, można zdecydowanie stwierdzić, że Polska nadal utrzymuje się w zdecydowanej czołówce, jeśli chodzi o hamowanie tempa rozwoju epidemii. To z pewnością nasza wspólna zasługa. Święta Wielkiej Nocy mogą to zmienić – pamiętając o tym, zachowujmy się odpowiedzialnie. Spotkania z rodziną, podróże do innych miast to ogromne ryzyko epidemiczne. Ja zostaję w Warszawie, wyłącznie z najbliższymi domownikami.

Na tle Europy Polska wypadła nieco gorzej niż Czechy, kraje skandynawskie oraz Dania. Minister Zdrowia rozważa obecnie rekomendację noszenia maseczek podczas poruszania się w przestrzeni publicznej czyli działanie analogiczne do zastosowanego w Czechach.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Dobrze wyjaśniona kwestia testów – Nauka To Lubię – polecam!

🔙 Powrót do spisu artykułów


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-04: Stany Zjednoczone to już ponad 25% wszystkich zainfekowanych osób świecie

Drodzy, przekazuję pakiet rozwoju COVID-19 obejmujący Europę oraz perspektywę globalną:

 • Potwierdzone przypadki na milion mieszkańców
 • Kraje europejskie w dniu = 11, począwszy od 1000 przypadków
 • Trajektorie krajów europejskich, począwszy od 1000 przypadków
 • Widok globalny: Chiny, Azja: nie-Chiny, Włochy i Hiszpania, Europa: nie- (Włochy, Hiszpania), USA, Ameryka Północna: poza USA, Ameryka Południowa, Afryka, Australia / Oceania
 • Widok globalny – skumulowany
 • Widok globalny – nieskumulowany
 • Zestawienie dla Polski i Portugalii – nowe dzienne potwierdzenia – tutaj przekazuję serdeczne pozdrowienia wszystkim moim znajomym z Banku Millennium oraz Millennium BCP! Polska i Portugalia są dla nas wszystkich bardzo ważne.

Wnioski:

 • Polska nadal nadal w miarę ok, pomimo 2 dni ze znacznym wzrostem dziennych przyrostów. Wzrosty są związane z wykryciem dwóch dużych ognisk skoncentrowanych w szpitalach / domach społecznych. Niestety dobra pogoda w weekend 28-29 marca nie pomogła. Stan Polski może się pogorszy, dlatego zostańmy w domach!
 • Sytuacja w Portugalii poprawia się. Analizując dynamikę dziennych wzrostów – być może widzimy pierwsze skutki ograniczeń.
 • Stany Zjednoczone to już ponad 25% (i rośnie) światowej zainfekowanej populacji … stanowiąc 4% światowej populacji ogółem.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Wielki szacunek dla Andrew Cuomo

Wielki szacunek dla Andrew Cuomo, 56 Gubernatora Stanu Nowy Jork.

Poświęcenie, obowiązek, zaangażowanie, ludzie, transparentność i przywództwo w walce z pandemią COVID-19.

🔙 Powrót do spisu artykułów


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-02: Ponad 1 milion potwierdzonych chorych na całym świecie

Niestety, dziś 2 kwietnia 2020 roku, u ponad 1 000 000 osób na całym świecie zdiagnozowano covid19. W związku z powyższym przekazuję kilka wniosków w zakresie sytuacji globalnej:

 • Liczba pacjentów w krajach azjatyckich, z wyjątkiem Chin, dynamicznie rośnie.
 • Dynamika wzrostu w Europie, po wyłączeniu Włoch i Hiszpanii, jest większa niż we Włoszech i Hiszpanii łącznie.
 • Stany Zjednoczone odpowiadają ogromną większości pacjentów w Ameryce Północnej.
 • Sytuacja w USA jest dramatyczna, ogromna liczba pacjentów i ogromna dynamika wzrostu z dnia na dzień.
 • Ameryka Południowa to wciąż niewielka liczba chorych, ale dynamika jest znacząca.
 • Niewielka liczba w Afryce jest prawdopodobnie spowodowana warunkami klimatycznymi (temperatura, wilgotność).

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-01: Perspektywa globalna

Garść statystyk ze świata – ujęcie względem kontynentów

 • W Azji, poza Chinami, nadal wzrasta liczba zakażonych
 • Niemal połowa zachorowań w Europie koncentruje się we Włoszech i Hiszpanii
 • W Stanach Zjednoczonych tempo rozwoju COVID-19 jest dramatyczne. Zdecydowana większość zachorowań w Ameryce Północnej przypada na Stany Zjednoczone. Nowy Jork Jest epicentrum pandemii. Choroba „rozlewa” się również na kolejne obszary.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-04-01: To już czas, aby badać rozwój COVID-19 zakładając, że dzień pierwszy przypada na około 1000 potwierdzonych przypadków

Pierwszego kwietnia w Polsce minął ósmy dzień, licząc od dnia zdiagnozowania pierwszego tysiąca chorych na COVID-19. Biorąc pod uwagę większą skalę zachorowań oraz zaawansowanie pandemii w wielu krajach, jest to dobry moment, aby traktować „pierwszy tysiąc” jako dzień pierwszy epidemii. Dzięki temu możemy śledzić efekty bieżących działań w bardziej wiarygodny sposób.

Polska nadal skutecznie hamuje tempo rozwoju pandemii – jesteśmy w zdecydowanej czołówce Europejski krajów. Jestem przekonany, że to zasługa nas wszystkich. Pozostawanie w jednym miejscu jest łatwiejsze, gdy widzimy efekty.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-03-29: Istotny wzrost zakażeń

W trakcie minionego weekendu w Polsce zanotowano istotne podwyższenie liczby nowych zidentyfikowanych przypadków COVID-19. Wszelkie przeprowadzane analizy wskazywały, że to właśnie teraz i przez najbliższe około dziesięć dni, dzienne przyrosty będą coraz większe. Mimo większych liczb, są one nieco niższe niż prognozowane przez firmę ExMetrix.

Porównanie dnia osiemnastego wskazuje, że Polska jest wśród zdecydowanych liderów Europy pod względem skuteczności zmniejszania tempa rozprzestrzeniania się wirusa.  Jest to efekt systematycznego współdziałania społeczeństwa.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-03-29: Kwestia liczby testów

W trakcie ostatnich dni wielokrotnie odpowiadałem na pytania odnośnie liczby testów przeprowadzanych w Polsce. Jest bardzo wiele nieporozumień w tym zakresie. Przygotowałem podsumowanie na bazie usystematyzowanych założeń.

1. Porównywanie liczby testów na milion mieszkańców kraju wprowadza w błąd.

Proces epidemii jest rekurencyjny, tzn. poprzednie przypadki produkują nowe. Z poprzednich przypadków powstają wskazania do testowania kolejnych osób, które weszły w interakcję z potwierdzonymi chorymi. Proces epidemii rozwija się podobnie, w zasadzie niezależnie od liczby mieszkańców (poza przypadkami minimalnych populacji). Znacznie większe znaczenie mają lokalne społeczności.

2. Liczba testów jako funkcja liczby potwierdzonych przypadków

Działania podejmowane w krajach mają bezpośredni wpływ na liczbę nowych zakażeń, a ta ma wpływ na liczbę podejrzanych o nowe zakażenia, a ta liczba ma znaczący wpływ na potrzebę wykonywania nowych testów (służby sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzają „śledztwa” w tym zakresie).

3. Analiza porównawcza krajów Europy

 • ocena krajów podobnych pod względem liczby zakażonych – ocena ilościowa
 • ocena liczby testów przeprowadzanych na jednego potwierdzonego zakażonego – ocena jak „głęboko” służby sanitarno-epidemiologicznie poszukują podejrzanych o zakażenie po powzięciu informacji o nowym chorym

Podsumowanie

Dostępne dane wskazują, że Polska przeprowadziła zdecydowanie najwięcej testów w porównaniu do krajów z podobną liczbą potwierdzonych zakażeń. Liczba testów na jednego chorego wskazuje, że Polska średnio testowała (do tej pory) dodatkowe 24 osoby przy jednym pozytywnym wyniku, co również plasuje Polskę w czołówce krajów Europy.

 • Uwaga 1 – powyższe nie oznacza, że Polska wykonuje dostatecznie dużo testów. Powyższe oznacza, że wiele krajów ma z tym kłopot. Zwiększenie poziomu testów jest absolutnie niezbędne, abyśmy mogli wyjść z domu. Masową izolację można zastąpić izolacją celowaną, co jest niezbędne, aby ponownie uruchomić gospodarkę.
 • Uwaga 2 – na ten moment nie istnieją odpowiednie testy przesiewowe dla COVID-19, które minimalizują wskazanie fałszywie negatywne trzymając w ryzach wskazanie fałszywie pozytywne.

🔙 Powrót do spisu artykułów

Źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez The Johns Hopkins University, https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 oraz danych „COVID-19 testing” https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing.


✍🏻 Prognoza przebiegu COVID-19 od ExMetrix – stan na 2020-03-28

Prognoza przygotowana przez ExMetrix prezentuje oczekiwane tempo rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Zgodnie z przedstawioną analizą dzienny wzrost nowych przypadków będzie nadal rósł przez około 10 kolejnych dni. To, czy potrwa to tylko 10 dni, zależy od naszego zachowania oraz ciągłego zwiększania zdolności do przeprowadzania większej liczby testów.

🔙 Powrót do spisu artykułów


✍🏻 Kinsa – mapa pogody zdrowia w USA

Kinsa, producent termometrów z funkcją chmury, przygotowuje mapę nietypowej temperatury ciała mieszkańców USA. Czy Floryda będzie kolejnym epicentrum pandemii COVID-19? Mam szerzą nadzieję, że nie.

🔙 Powrót do spisu artykułów


✍🏻 Symulacja procesu epidemii – Grant Sanderson – 3Blue1Brown

Symulacja procesu epidemii, brak wzorów, tylko wizualizacja. Świetne opracowanie. Jakie czynniki są ważne w walce z epidemią? Zobacz koniecznie!

🔙 Powrót do spisu artykułów


✍🏻 Komentarz COVID-19 z dnia 2020-03-26: dla ISBnews.tv

Kliknij tutaj: Taktyka Polski w walce z koronawirusem jest skuteczna? Rozwój pandemii jeszcze przed nami?

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-03-26: Polska radzi sobie relatywnie dobrze

Pierwszy potwierdzony w Polsce przypadek COVID-19 zarejestrowano w dniu 4 marca 2020 r. Pandemia dotarła do nas zdecydowanie później, co pozwoliło społeczeństwu polskiemu podjąć szybkie działania w celu ograniczenia tempa rozprzestrzeniania się choroby. Pomimo ciągłego wzrostu łącznej liczby chorych, Polska notuje jedne z najniższych dziennych przyrostów nowych zdiagnozowanych infekcji. Jest to pozytywny sygnał w tej niezmiernie trudnej sytuacji. Należy pamiętać, że to dopiero początek walki, a sytuacja jest bardzo dynamiczna.

12 marca w Polsce na COVID-19 zmarła pierwsza osoba. W tym samym dniu Minister Zdrowia wprowadził stan zagrożenia epidemiologicznego. Do dnia 12 marca 2020 r. w Polsce zanotowano łącznie około 50 zachorowań. Jeśli potraktować ten dzień, jako pierwszy dzień pandemii, to 25 marca jest jej czternastym dniem. W innych krajach Europy data pierwszych 50 przypadków przypada na inne dni. Poniższy wykres przedstawia liczbę dni trwania pandemii w krajach Europy, zachowując spójność definicji „pierwszych 50 przypadków”.

Istnieje wiele nieporozumień w różnych analizach danych dotyczących tempa rozprzestrzeniania się wirusa. Codziennie badam dane i sytuację, starając się być obiektywnym. Zawsze należy porównywać odpowiadające sobie wartości. Dlatego kraje europejskie zostały sprowadzone do wspólnego mianownika definiując dzień pierwszy (łącznie około 50 przypadków) oraz porównując stan liczby zarażonych na dzień czternasty (13 dni po pierwszych około 50 przypadkach). Większość krajów Europy jest obecnie na dalszym etapie epidemii, ze znacznie większą liczbą chorych niż prezentowana poniżej (dla Polski dane przedstawiają bieżący stan z czternastego dnia).

Analiza wskazuje, że Polska radzi sobie relatywnie dobrze na tle kontynentu, szczególnie uwzględniając jej wcale niemałą populację. Niestety po drugiej stronie są kraje, które już borykają się z ogromną liczbą chorych (Włochy, Hiszpania, Francja), jak też kraje z dużym ryzykiem nagłego wzrostu (Portugalia).

Na komentarz zasługuje również kwestia liczby do tej pory przeprowadzanych testów. Chciałbym zaznaczyć, że Polska ich wykonała całkiem dużo, jeśli porównać tę liczbę do jej odpowiedników w innych państwach. Tu należy zawsze weryfikować ten sam okres rozwoju epidemii – np. badając liczbę testów zrealizowanych przy podobnym poziomie liczby zdiagnozowanych. Na ten moment śmiertelność w Polsce wynosi około 1%, co jest wynikiem nieco lepszym niż średni.

Testy są bardzo istotne, dlatego Polska realizuje ich coraz więcej. Znacznie ważniejsze są konkretne i zdecydowane działania, które my wszyscy wykonujemy i możemy wykonać. Efekty są widoczne! Jednak dużo pracy nadal przed nami.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.


✍🏻 Analiza COVID-19 z dnia 2020-03-20: Czy pierwsze efekty są już widoczne?

Polska podjęła kilka trudnych decyzji w celu spowolnienia pandemii COVID-19. Czy pierwsze efekty są już widoczne? Chciałbym w to wierzyć. Jednak nadal nie jestem pewien. Chociaż dane coś pokazują, potrzebujemy jeszcze kilku dni, aby wykluczyć efekt błędu potwierdzenia.

🔙 Powrót do spisu artykułów

ℹ️ źródło: Mariusz Gromada, opracowanie własne.

Views All Time
Views All Time
6800
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *