Customer Intelligence, Data Mining, Matematyka, Statystyka matematyczna

Odczarowujemy modele predykcyjne

Prelekcja wygłoszona w dniu 25.04.2017 podczas Konferencji Big Data – Bigger opportunities – zapraszam. Omówione zagadnienia: Analityka Predykcyjna Model Predykcyjny Confusion Matrix / Macierz błędu Strategie doboru punktu odcięcia Ocena jakości klasyfikacji Krzywa zysku Krzywa Lift Krzywa ROC i wskaźnik Giniego Krzywa Zysku vs ROC – równoważność? Modele teoretycznie idealne Pozdrowienia, Mariusz Gromada

Customer Intelligence, Data Mining

Skuteczna operacjonalizacja środowiska analitycznego

Prelekcja wygłoszona w dniu 15.10.2015 podczas IV Konferencji Customer Intelligence – zapraszam. Omówione zagadnienia: Komponenty środowiska analitycznego Cykl analityczny / Integracja Architektura funkcjonalna środowiska – Obszar budowy / odkrywania wiedzy – Obszar wdrażania przygotowanych modeli predykcyjnych – Obszar repozytorium scoringowego – Obszar definicji oraz uruchomienia kampanii – Obszar monitoringu modeli predykcyjnych – Obszar raportowania kampanii… Read More Skuteczna operacjonalizacja środowiska analitycznego