MaCDRG-yver – czyli generacja liczb pseudolosowych na bazie zadanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa

Inverse Transform Sampling to typowy sposób generowania liczb pseudolosowych z zadanego rozkładu, który opiera się na funkcji odwrotnej $F^{-1}$ do dystrybuanty $F$ tego rozkładu. Procedura jest banalna, wystarczy wylosować $Y\sim U(0,1)$ i zwrócić $F^{-1}(Y)$. Niestety nie zawsze łatwe jest wyznaczenie jawnej postaci dystrybuanty, tym bardziej dotyczy to funkcji do niej odwrotnej. Dla przykładu – powszechny rozkład normalny charakteryzuje się funkcją gęstości w postaci „elementarnej”, natomiast jego dystrybuanta (i funkcja do niej odwrotna) wymagają zastosowania funkcji specjalnych – w tym przypadku funkcji błędu Gaussa.

Kiedyś kolega (pozdrowienia Marcin!) pokazał mi nieskomplikowany sposób generacji liczb losowych z rozkładu opisanego histogramem. Zwyczajnie „kładziemy” (skalując) słupki histogramu na odcinek $(0,1)$, losujemy $X\sim U(0,1)$, weryfikujemy „do którego słupka wpadło X”, zwracamy „właśnie ten słupek”. Genialne w swojej prostocie, i działa. Histogram to dyskretna reprezentacja rozkładu, dlatego postanowiłem metodę uogólnić na klasę rozkładów ciągłych opisanych zadaną funkcją gęstości. Otrzymaną metodę nazwałem „MaCDRG-yver” 🙂

MaCDRG-yver - Monte Carlo Density based Random Generator

MaCDRG-yver – czyli Monte Carlo Density based Random Generator

Generacja liczb losowych metodą Monte Carlo? Brzmi nieźle 🙂

Twierdzenie: jeśli funkcja $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ jest nieujemna, ograniczona oraz spełnia warunki

$$\displaystyle\int_a^bf(x)dx=A>0$$

oraz

$$f(x)\leq M$$ dla $$x\in[a,b]$$

to zmienna losowa $\big(X~|~Y=1\big)$, gdzie

$$X\sim U\big(a,b\big)$$

$$Y=\begin{cases}1&&\text{dla}&&Z\leq f(X)\\0&&\text{dla}&&Z>f(X)\end{cases}$$

$$Z\sim U\big(0,M\big)$$

pochodzi z rozkładu warunkowego opisanego funkcją gęstości $\frac{1}{A}f(x)$, tzn.

$$P\Big(X\leq x~|~Y=1\Big)=\frac{1}{A}\displaystyle\int_a^xf(t)dt$$

dla $x\in[a,b]$.

Dowód: korzystając z prawdopodobieństwa warunkowego

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}$$

możemy zapisać, że

$$P(A\cap B)=P(A|B)P(B)=P(B|A)P(A)$$

wtedy

$$P(A|B)=\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

zatem

$$P\Big(X\leq x~|~Y=1\Big)=\frac{P\big(Y=1~|~X\leq x\big)P\big(X\leq x\big)}{P\big(Y=1\big)}=…$$

ale

MaCDRG-yver - Monte Carlo Density based Random Generator

$$P\big(Y=1\big)=\frac{A}{M(b-a)}$$

$$P\big(X\leq x\big)=\frac{x-a}{b-a}$$

$$P\big(Y=1~|~X\leq x\big)=\frac{1}{M(x-a)}\displaystyle\int_a^xf(t)dt$$

podstawiając

$$…=\Bigg(\frac{1}{M(x-a)}\displaystyle\int_a^xf(t)dt\Bigg)\Bigg(\frac{x-a}{b-a}\Bigg)\Bigg(\frac{A}{M(b-a)}\Bigg)^{-1}=$$

$$=\frac{M(b-a)(x-a)}{M(x-a)(b-a)A}\displaystyle\int_a^xf(t)dt$$

ostatecznie

$$P\Big(X\leq x~|~Y=1\Big)=\frac{1}{A}\displaystyle\int_a^xf(t)dt$$

Uwaga: precyzyjność twierdzenia wymaga założenia, aby funkcja $f(x)$ była dodatkowo borelowska. Podyktowane jest to konstrukcją probabilistyki, gdzie sama zmienna losowa definiowana jest jako funkcja rzeczywista mierzalna przy założeniu sigma-ciała zbiorów borelowskich w $\mathbb{R}$. Funkcja gęstości przyporządkowuje prawdopodobieństwo na bazie całki / miary Lebesgue’a, natomiast zmienna losowa „dokonuje transportu” miary probabilistycznej i zdarzeń z „abstrakcyjnej” przestrzeni do przestrzeni rzeczywistej, zachowując „strukturę mierzalności” w ograniczeniu do zbiorów borelowskich w $\mathbb{R}$.

Wniosek #1: jeśli $f(x)$ jest taką gęstością rozkładu prawdopodobieństwa, że

$$\displaystyle\int_a^bf(x)dx=1$$

to zmienna losowa $\big(X~|~Y=1\big)$ pochodzi z rozkładu o gęstości $f(x)$.

Wniosek #2: posiadając funkcję gęstości $f(x)$, spełniającą powyższe warunki, możliwe jest wygenerowanie liczb pseudolosowych z rozkładu o gęstości $f(x)$ stosując poniższe kroki:

  1. Wylosuj $X\sim U(a,b)$;
  2. Wylosuj $Z\sim U(0,M)$;
  3. Jeśli $Z\leq f(X)$, zwróć $X$ jako liczbę pseudolosową;
  4. Jeśli $Z>f(X)$, wróć do kroku $1$.

Należy się starać, aby ograniczenie $M$ było możliwie małe – ma to bezpośredni wpływ na liczbę iteracji niezbędnych do zwrócenia liczby losowej.

Wniosek #3: generacja liczb pseudolosowych nie wymaga, aby $f(x)$ była „znormalizowana” do $\displaystyle\int_a^bf(x)dx=1$.

MaCDRG-yver w praktyce

Do testów wykorzystałem pakiet MathParser.org-mXparser.

$$f(x)=\sin^2x$$

$a=-2\pi$      $b=2\pi$      $M=1$


/*
* Funkcja f(x)
*/
Function f = new Function("f(x) = sin(x)^2");
/*
* Definicja algorytmu MaCDRG-yver - rekurencja
*/
Function MaCDRG = new Function("MaCDRG(a,b,M,x) = if( rUni(0,M) <= f(x), x, MaCDRG(a,b,M, rUni(a,b) ) )", f);
/*
* Definicja zmiennej losowej
*/
Argument X = new Argument("X = MaCDRG( -2*pi, 2*pi, 1, rUni(-2*pi, 2*pi) )", MaCDRG);
/*
* Wygenerowanie kilku losowych liczb
*/
mXparser.consolePrintln(X.getArgumentValue());
mXparser.consolePrintln(X.getArgumentValue());
mXparser.consolePrintln(X.getArgumentValue());
mXparser.consolePrintln(X.getArgumentValue());
mXparser.consolePrintln(X.getArgumentValue());

Wynik


[mXparser-v.4.1.1] 1.0189765202912655
[mXparser-v.4.1.1] -1.7474018879236324
[mXparser-v.4.1.1] -5.455276346221208
[mXparser-v.4.1.1] 3.880570732065584
[mXparser-v.4.1.1] 4.418850002784142

Poniżej animacja od 5 tys. do 100 tys. losowań.

Generacja liczb losowych na bazie funkcji gęstości prawdopodobieństwa

Jestem przekonany, że mi się to kiedyś przyda 🙂 Mam nadzieję, że Wam również!

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Poza Liczbami: Inne Twórcze Przestrzenie

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury, które wykorzystują matematyczne wzory i proporcje do tworzenia estetycznych i emocjonalnych doznań. Z nieśmiałą ekscytacją przedstawiam moją pierwszą poważniejszą kompozycję, w której starałem się uchwycić te połączenia.

I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)

Scalar – zaawansowana aplikacja mobilna z silnikiem matematycznym mojego autorstwa

Views All Time
Views All Time
3444
Views Today
Views Today
1

2 komentarze

  1. Opisales metode „rejection sampling”
    Istnieje jej ogolniejsza wersja „adaptive rejection sampling” gdzie funkcja „przykrywajaca” ( u Ciebie stala M ) jest generowana w oparciu o dane z proby. Idac dalej mamy metody Importance Sampling gdzie czesciej probkujemy obszary o wielszym prawd. Temat fascynujacy a efektywne metody probkowania sa podstawa metod bayesowskich. Polecam rozdzial 11 Bishopa ew. Genialna ksiazke „Doing bayesian data analysis” – mnostwo inspiracji na przyszlosc

    1. Dzięki za znalezienie nazwy, tak to jest dokładnie to. Szukałem, ale nie udało mi się trafić po słowach kluczowych „random number generator density function”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *