Liczba e ukryta w sumie rozkładów jednostajnych

Rozkład jednostajny na odcinku $$(0,1)$$, chyba najprostszy z możliwych rozkładów ciągłych, z pozoru niezbyt interesujący, a jednak 🙂 Dziś ciekawostka wiążąca rozkład sumy rozkładów jednostajnych z liczbą Eulera e.

Uniform Sum Distribution

Rozkład jednostajny ciągły na odcinku (a,b)

Rozkład jednostajny ciągły na odcinku $$(a,b)$$ jest opisany poniższą funkcją gęstości.

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}&&\text{dla }a\leq x\leq b\\0&&\text{w p.p.}\end{cases}$$

Pisząc $$X\sim U(a,b)$$ oznaczamy, że zmienna losowa $$X$$ ma rozkład jednostajny ciągły na odcinku $$(a,b)$$. Jest to rozkład ciągły, zatem przyjęcie wartości $$0$$ lub $$\frac{1}{b-a}$$ w punktach $$x=a$$ i $$x=b$$ jest umowne i nie ma zwykle wpływu na własności i rozważania.

Rozkład jednostajny - gęstość

Rozkład jednostajny przypisuje prawdopodobieństwo zdarzenia na bazie jego „rozmiaru”, a dokładniej rozmiaru tej części, która znajduje się w odcinku $$(a,b)$$.

Jeśli $$X\sim U(a,b)$$ to:

 • $$\rm E X=\frac{a+b}{2}$$
 • $$\rm Mediana(X)=\frac{a+b}{2}$$
 • $$\rm Var(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$$

Rozkład Irwina-Halla – czyli suma rozkładów jednostajnych ciągłych

Dla $$n$$ niezależnych zmiennych losowych pochodzących z rozkładu jednostajnego ciągłego na odcinku $$(0,1)$$

$$X_1,X_2,\ldots,X_n\sim U(0,1)$$

można zdefiniować zmienną losową będącą ich sumą

$$X=X_1+X_2+\ldots+X_n=\displaystyle\sum_{i=1}^nX_i$$

O zmiennej $$X$$ mówimy, że pochodzi z rozkładu Irwina-Halla, co zapisujemy

$$X\sim IH(n)$$

Funkcja gęstości rozkładu Irwina-Halla dana jest poniższym wzorem (wyprowadzenie pomijam, gdyż nie jest to główny temat wpisu).

$$f(x)=\frac{1}{(n-1)!}\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor x\rfloor}(-1)^k{n\choose k}(x-k)^{n-1}$$

Rozkład Irwina-Halla

Jeśli $$X\sim IH(n)$$ to:

 • $$\rm E X=\frac{n}{2}$$
 • $$\rm Mediana(X)=\frac{n}{2}$$
 • $$\rm Var(X)=\frac{n}{12}$$

Ciekawostka: rozkład sumy rozkładów jednostajnych przypomina „kształtem” rozkład normalny. W praktyce możliwe jest „przybliżone” wygenerowanie liczb z rozkładu normalnego korzystając z niezbyt „długiej” sumy liczb z rozkładu jednostajnego, odpowiednio przesuwając i skalując wynik.

Jak „standaryzować” funkcję gęstości?

 • $$f(x)$$ – gęstość rozkładu – znana
 • $$EX=\mu$$ – znane
 • $$Var(X)=\sigma^2$$ – znane

Poszukujemy nowej gęstości rozkładu prawdopodobieństwa

$$g(x)=af(bx+c)$$

Zaczynamy od warunku na gęstość – tzn. „masa prawdopodobieństwa” to 1.

$$\displaystyle\int_\mathbb{R}g(x)dx=1$$

$$\displaystyle\int_\mathbb{R}g(x)dx=\displaystyle\int_\mathbb{R}af(bx+c)dx=$$

$$=\begin{bmatrix}t=bx+c\\\frac{dt}{b}=dx\end{bmatrix}=$$

$$=\displaystyle\int_\mathbb{R}af(t)\frac{dt}{b}=\frac{a}{b}\displaystyle\int_\mathbb{R}f(t)dt=\frac{a}{b}\cdot 1$$

$$\frac{a}{b}=1$$ zatem $$a=b$$

Zapisujemy

$$g(x)=af(ax+c)$$

Stosujemy warunek na wartość oczekiwaną równą „0”

$$0=\displaystyle\int_\mathbb{R}xg(x)dx=\displaystyle\int_\mathbb{R}xaf(ax+c)dx=$$

$$=\begin{bmatrix}t=ax+c\\\frac{dt}{a}=dx\\x=\frac{t-c}{a}\end{bmatrix}=$$

$$=\displaystyle\int_\mathbb{R}\frac{t-c}{a}af(t)\frac{dt}{a}=\frac{1}{a}\displaystyle\int_\mathbb{R}(t-c)f(t)dt=$$

$$=\frac{1}{a}\Bigg[\displaystyle\int_\mathbb{R}tf(t)dt-c\displaystyle\int_\mathbb{R}f(t)dt\Bigg]=\frac{1}{a}(\mu-c)$$

$$\frac{\mu-c}{a}=0$$

$$\mu-c=0$$ zatem $$c=\mu$$

Zapisujemy

$$g(x)=af(ax+\mu)$$

Stosujemy warunek na wariancję równą „1”

$$1=\displaystyle\int_\mathbb{R}x^2g(x)dx-\Bigg(~~\underbrace{\displaystyle\int_\mathbb{R}xg(x)dx}_{0}~~\Bigg)^2=\displaystyle\int_\mathbb{R}x^2af(ax+\mu)dx$$

$$=\begin{bmatrix}t=ax+\mu\\\frac{dt}{a}=dx\\x=\frac{t-\mu}{a}\end{bmatrix}=$$

$$=\displaystyle\int_\mathbb{R}\Bigg(\frac{t-\mu}{a}\Bigg)^2af(t)\frac{dt}{a}=\frac{1}{a^2}\displaystyle\int_\mathbb{R}\Big(t^2-2t\mu+\mu^2\Big)f(t)dt=$$

$$=\frac{1}{a^2}\Bigg[\displaystyle\int_\mathbb{R}t^2f(t)dt-2\mu\displaystyle\int_\mathbb{R}tf(t)dt+\mu^2\displaystyle\int_\mathbb{R}f(t)dt\Bigg]=…$$

ale

$$\sigma^2=\displaystyle\int_\mathbb{R}t^2f(t)dt-\Bigg(\displaystyle\int_\mathbb{R}tf(t)dt\Bigg)^2=\displaystyle\int_\mathbb{R}t^2f(t)dt-\mu^2$$

więc

$$\displaystyle\int_\mathbb{R}t^2f(t)dt=\sigma^2+\mu^2$$

$$…=\frac{1}{a^2}\Big(\sigma^2+\mu^2-2\mu^2+\mu^2\Big)=\frac{\sigma^2}{a^2}$$

$$\frac{\sigma^2}{a^2}=1$$

$$a^2=\sigma^2$$

$$a=\sigma$$

Funkcja gęstości jest funkcją dodatnią, dlatego odrzucamy $$a=-\sigma$$.

Ostatecznie

$$g(x)=\sigma f(\sigma x+\mu)$$

Podsumowując, jeśli zmienna losowa $$X$$ pochodzi z rozkładu opisanego funkcją gęstości $$f(x)$$, o wartości oczekiwanej $$EX=\mu$$ oraz skończonej wariancji $$Var(X)=\sigma^2$$, to standaryzowana zmienna losowa

$$\frac{X-\mu}{\sigma}$$

pochodzi z rozkładu opisanego gęstością

$$\sigma f(\sigma x+\mu)$$

Jakość przybliżenia rozkładu normalnego na bazie sumy rozkładów jednostajnie ciągłych

Porównany dwie funkcje gęstości

1. Gęstość rozkładu $$N(0,1)$$ tzw. standardowego rozkładu normalnego

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

2. Standaryzowana gęstość rozkładu Irwina-Halla

$$\sqrt{\frac{n}{12}}\frac{1}{(n-1)!}\displaystyle\sum_{k=0}^{\bigg\lfloor x\sqrt{\frac{n}{12}}+\frac{n}{2}\bigg\rfloor}(-1)^k{n\choose k}\Bigg(x\sqrt{\frac{n}{12}}+\frac{n}{2}-k\Bigg)^{n-1}$$

Poniżej animacja obrazująca bardzo szybką zbieżność gęstości do $$N(0,1)$$

Rozkład normalny jako suma rozkładów jednostajnych

Gdzie ten Euler?

Korzystając z centralnego twierdzenia granicznego, niemal na bazie każdego rozkładu, jesteśmy w stanie wygenerować liczby losowe przybliżające rozkład normalny – zatem, w tym sensie, rozkład Irwina-Halla niczym się nie wyróżnia. Jest w nim jednak coś specjalnego – szczególne powiązanie z liczbą Eulera e. W dalszej części tekstu będą rozważał minimalną liczbę losowań z rozkładu $$U(0,1)$$ niezbędnych do przekroczenia pewnej ustalonej wartości – np. losujemy, sumujemy, kończymy po otrzymaniu 1 lub więcej.

Minimalna liczba losowań z $$U(0,1)$$ potrzebna do przekroczenia liczby $$1$$ (przekroczenie osiągane sumując wyniki)

Przez $$N_1$$ oznaczamy taką zmienną losową powstającą na bazie n niezależnych zmiennych losowych z rozkładu jednostajnego ciągłego $$U(0,1)$$, że

$$N_1=\min\Big\{n~:~X_1+X_2+\ldots+X_n\geq 1\Big\}$$

$$X_i\sim U(0,1)$$

Jeśli $$N_1=n$$ to $$X_1+X_2+\ldots+X_n\geq 1$$ oraz $$X_1+X_2+\ldots+X_{n-1}<1$$.

Analogicznie tworzymy zmienną losową $$N_a$$

$$N_a=\min\Big\{n~:~X_1+X_2+\ldots+X_n\geq a\Big\}$$

$$X_i\sim U(0,1)$$

Jeśli $$N_a=n$$ to $$X_1+X_2+\ldots+X_n\geq a$$ oraz $$X_1+X_2+\ldots+X_{n-1}<a$$.

Wartość oczekiwania zmiennej losowej $$N_1$$?

Spostrzeżenie #1: $$N_1$$ jest zmienną losową dyskretną o niezbyt „przyjemnej” w analizie funkcji masy prawdopodobieństwa.

$$pmf_{N_1}(n)$$ – oznacza prawdopodobieństwo, że dokładnie $$n$$ losowań wystarczy do przekroczenia jedności, natomiast $$n-1$$ losowań to zbyt mało.

Spostrzeżenie #2: dystrybuanta rozkładu, z którego pochodzi $$N_1$$, jest łatwiejsza w analizie, gdyż podaje prawdopodobieństwo, że n losowań wystarczy (bez żadnych dodatkowych warunków).

$$F_{N_1}(n)=P\Big(N_1\leq n\Big)$$

Spostrzeżenie #3: zmienna losowa $$N_1$$ przyjmuje wartości nieujemne, dlatego jej wartość oczekiwaną można wyrazić za pomocą dystrybuanty (sumując pole powierzchni ponad dystrybuantą).

$$EN_1=\displaystyle\sum_{n=0}^\infty\Big(1-F_{N_1}(n)\Big)$$

Spostrzeżenie #4: $$P\Big(N_1=0\Big)=0$$ oraz $$P\Big(N_1=1\Big)=0$$ zatem $$F_{N_1}(0)=0$$ oraz $$F_{N_1}(1)=0$$, wtedy

$$EN_1=1+1+\displaystyle\sum_{n=2}^\infty\Big(1-F_{N_1}(n)\Big)$$

Spostrzeżenie #5: jeśli $$F_{N_1}(n)$$ oznacza prawdopodobieństwo, że n losowań wystarczy, to $$1-F_{N_1}(n)$$ oznacza prawdopodobieństwo, że n losowań to zbyt mało.

Spostrzeżenie #6: w przestrzeni $$\mathbb{R}^n$$ zdarzenie, że n losowań to zbyt mało, reprezentowane jest przez zbiór

$$\bigg\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n~:~0\leq x_1+x_2+\ldots+x_n<1\bigg\}$$

Bez wpływu na wartość prawdopodobieństwa (dodajemy jedynie „górną powierzchnię”) możemy zapisać

$$\bigg\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n~:~0\leq x_1+x_2+\ldots+x_n\leq 1\bigg\}$$

Spostrzeżenie #7: graficzna reprezentacja ww. zbiorów dla przestrzeni 1, 2 i 3 wymiarowej ujawnia prawidłowość.

1-sympleks

2-sympleks

3-sympleks

Spostrzeżenie #8: rozważany zbiór

$$\bigg\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n~:~0\leq x_1+x_2+\ldots+x_n\leq 1\bigg\}$$

to n-sympleks.

N-sympleks i jego objętość

1, 2, 3 - sympleks
Sympleks w matematyce to uogólnienie pojęcia trójkąta na przestrzenie wielowymiarowe. Mówimy, że n-sympleks powstaje z n+1 wierzchołków, będąc obiektem osadzonym w przestrzeni k-wymiarowej. Sam sympleks to „otoczka” wypukła jego wierzchołków, jest to więc „powierzchnia”, jeśli określenie „powierzchni” ma jakikolwiek sens dla przestrzeni wielowymiarowych.

 • Niech $$\lambda$$ będzie miarą Lebesgue’a w $$\mathbb{R}^n$$ – miara Lebesgue’a jest wielowymiarowym uogólnieniem pojęcia długości, pola powierzchni, objętości.
 • Niech $$V_n(a)$$ oznacza objętość n-sympleksu przeskalowanego współczynnikiem skali podobieństwa $$a$$ – wtedy $$V_n(1)$$ to objętość „standardowego” n-sympleksu.

Możemy zapisać

$$V_n(1)=\lambda\Bigg(\Big\{0\leq x_1+x_2+\ldots+x_n\leq 1\Big\}\Bigg)$$

$$V_n(a)=\lambda\Bigg(\Big\{0\leq x_1+x_2+\ldots+x_n\leq a\Big\}\Bigg)$$

Zgodnie z założeniem, że $$a$$ jest współczynnikiem skali podobieństwa w przestrzeni n-wymiarowej

$$V_n(a)=a^nV_n(1)$$

$$V_n(1)=\displaystyle\int_{x_1+x_2+\ldots+x_n\leq 1}dx_1dx_2\ldots dx_n$$

$$V_n(a)=\displaystyle\int_{x_1+x_2+\ldots+x_n\leq a}dx_1dx_2\ldots dx_n$$

Zauważmy, że $$x_1+x_2+\ldots+x_n\leq 1$$ wtedy i tylko wtedy gdy $$x_n\leq 1$$ oraz $$x_1+x_2+\ldots+x_{n-1}\leq 1-x_n$$, więc

$$V_n(1)=\displaystyle\int_{x_n\leq 1}\Bigg(~~\underbrace{\displaystyle\int_{x_1+x_2+\ldots+x_{n-1}\leq 1-x_n}dx_1dx_2\ldots dx_{n-1}}_{V_{n-1}(1-x_n)}~~\Bigg)dx_n=$$

$$=\displaystyle\int_{x_n\leq 1}V_{n-1}(1-x_n)dx_n=\displaystyle\int_{x_n\leq 1}(1-x_n)^{n-1}V_{n-1}(1)dx_n=$$

$$=V_{n-1}(1)\displaystyle\int_{0}^1(1-x_n)^{n-1}dx_n=$$

$$=\begin{bmatrix}t=1-x_n&&t_0=1-0=1\\-dt=dx_n&&t_1=1-1=0\end{bmatrix}=$$

$$=V_{n-1}(1)\Bigg(-\displaystyle\int_{1}^0t^{n-1}dt\Bigg)=$$

$$=V_{n-1}(1)\displaystyle\int_{0}^1t^{n-1}dt=V_{n-1}(1)\Bigg[\frac{t^n}{n}\Bigg]_0^1=\frac{1}{n}V_{n-1}(1)$$

Finalnie otrzymaliśmy wzór rekurencyjny

$$V_n(1)=\frac{1}{n}V_{n-1}(1)$$

$$V_1(1)=1$$

Podstawiając kolejne wartości

$$V_2(1)=\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{1\cdot 2}$$

$$V_3(1)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}$$

ujawnia się wzór na objętość n-sympleksu.

$$V_n(1)=\frac{1}{n!}$$

$$V_n(a)=\frac{a^n}{n!}$$

Powrót do wartości oczekiwanej $$EN_1$$

$$1-F_{N_1}(n)=V_n(1)=\frac{1}{n!}$$

$$EN_1=1+1+\displaystyle\sum_{n=2}^\infty\Big(1-F_{N_1}(n)\Big)=\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\displaystyle\sum_{n=2}^\infty\frac{1}{n!}$$

Ostatecznie

$$EN_1=\displaystyle\sum_{n=0}^\infty\frac{1}{n!}=e$$

Wartości oczekiwane $$EN_1$$, $$EN_2$$, $$EN_3$$, $$EN_4$$, $$EN_5$$

 • $$EN_1=e$$
 • $$EN_2=e^2-e$$
 • $$EN_3=e^3-2e^2+\frac{e}{2}$$
 • $$EN_4=e^4-3e^3+2e^2-\frac{e}{6}$$
 • $$EN_5=e^5-4e^4+\frac{9e^3}{2}-\frac{4e^2}{3}+\frac{e}{24}$$

Po szczegóły zapraszam do artykułu „Uniform Sum Distribution”.

Weryfikacja na bazie Monte Carlo

Eksperyment wykonany przy wykorzystaniu MathParser.org-mXparser.


/*
* Rekurencja w poszukiwaniu minimalnego 'n'
* a - liczba do przekroczenia
* s - tymczasowa suma
* k - numer losowania
*/
Function Nrec = new Function("Nrec(a, s, k) = if( s >= a, k, Nrec( a, s + [Uni], k+1 ) )");
/*
* Definicja zmiennych losowych
*/
Argument N1 = new Argument("N1 = Nrec(1,0,0)", Nrec);
Argument N2 = new Argument("N2 = Nrec(2,0,0)", Nrec);
Argument N3 = new Argument("N3 = Nrec(3,0,0)", Nrec);
Argument N4 = new Argument("N4 = Nrec(4,0,0)", Nrec);
Argument N5 = new Argument("N5 = Nrec(5,0,0)", Nrec);
/*
* Estymacja wartości oczekiwanych - 1000000 operacji
*/
Expression EN1 = new Expression("avg( i, 1, 1000000, N1 )", N1);
Expression EN2 = new Expression("avg( i, 1, 1000000, N2 )", N2);
Expression EN3 = new Expression("avg( i, 1, 1000000, N3 )", N3);
Expression EN4 = new Expression("avg( i, 1, 1000000, N4 )", N4);
Expression EN5 = new Expression("avg( i, 1, 1000000, N5 )", N5);
/*
* Teoretyczne wartości oczekiwane
*/
Expression eN1 = new Expression("e");
Expression eN2 = new Expression("e^2 - e");
Expression eN3 = new Expression("e^3 - 2*e^2 + e/2");
Expression eN4 = new Expression("e^4 - 3*e^3 + 2*e^2 - e/6");
Expression eN5 = new Expression("e^5 - 4*e^4 + 9/2 * e^3 - 4/3 * e^2 + e/24");
/*
* Obliczenie i wyswietlenie wyników
*/
mXparser.consolePrintln("EN1 - estymowane: " + EN1.getExpressionString() + " = " + EN1.calculate());
mXparser.consolePrintln("EN1 - teoretyczne: " + eN1.getExpressionString() + " = " + eN1.calculate());
mXparser.consolePrintln("------------------------------");
mXparser.consolePrintln("EN2 - estymowane: " + EN2.getExpressionString() + " = " + EN2.calculate());
mXparser.consolePrintln("EN2 - teoretyczne: " + eN2.getExpressionString() + " = " + eN2.calculate());
mXparser.consolePrintln("------------------------------");
mXparser.consolePrintln("EN3 - estymowane: " + EN3.getExpressionString() + " = " + EN3.calculate());
mXparser.consolePrintln("EN3 - teoretyczne: " + eN3.getExpressionString() + " = " + eN3.calculate());
mXparser.consolePrintln("------------------------------");
mXparser.consolePrintln("EN4 - estymowane: " + EN4.getExpressionString() + " = " + EN4.calculate());
mXparser.consolePrintln("EN4 - teoretyczne: " + eN4.getExpressionString() + " = " + eN4.calculate());
mXparser.consolePrintln("------------------------------");
mXparser.consolePrintln("EN5 - estymowane: " + EN5.getExpressionString() + " = " + EN5.calculate());
mXparser.consolePrintln("EN5 - teoretyczne: " + eN5.getExpressionString() + " = " + eN5.calculate());
mXparser.consolePrintln("------------------------------");

Wynik


[mXparser-v.4.1.1] EN1 - estymowane: avg( i, 1, 1000000, N1 ) = 2.71813
[mXparser-v.4.1.1] EN1 - teoretyczne: e = 2.718281828459045
[mXparser-v.4.1.1] ------------------------------
[mXparser-v.4.1.1] EN2 - estymowane: avg( i, 1, 1000000, N2 ) = 4.668181
[mXparser-v.4.1.1] EN2 - teoretyczne: e^2 - e = 4.670774270471606
[mXparser-v.4.1.1] ------------------------------
[mXparser-v.4.1.1] EN3 - estymowane: avg( i, 1, 1000000, N3 ) = 6.666433
[mXparser-v.4.1.1] EN3 - teoretyczne: e^3 - 2*e^2 + e/2 = 6.666565639555883
[mXparser-v.4.1.1] ------------------------------
[mXparser-v.4.1.1] EN4 - estymowane: avg( i, 1, 1000000, N4 ) = 8.664254
[mXparser-v.4.1.1] EN4 - teoretyczne: e^4 - 3*e^3 + 2*e^2 - e/6 = 8.66660449003271
[mXparser-v.4.1.1] ------------------------------
[mXparser-v.4.1.1] EN5 - estymowane: avg( i, 1, 1000000, N5 ) = 10.667831
[mXparser-v.4.1.1] EN5 - teoretyczne: e^5 - 4*e^4 + 9/2 * e^3 - 4/3 * e^2 + e/24 = 10.66666206862245

Wszystko się zgadza! Niesamowite powiązanie!

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Views All Time
Views All Time
5917
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *