Matematyka, Software

mXparser – wersja 1.0.2 dostępna do pobrania

mXparser – wysoce elastyczny parser (interpreter) wyrażeń matematycznych dla JAVA oraz C# .NET

mXparser - parser matematyczny

mXparser – wersja 1.0.2 dostępna do pobrania

Zmiana w stosunku do 1.0.1 to poprawa kontroli składni w funkcji definiowanej przez użytkownika. Do wersji 1.0.1 użycie argumentu rekurencyjnego w funkcji definiowanej przez użytkownika powodowało zwiększenie liczby oczekiwanych parametrów wywołania funkcji. Wartość argumentu rekurencyjnego jest wyznaczana automatycznie, stąd w kontroli składni (weryfikując liczbę podanych parametrów) taki argument należy pominąć. Od wersji 1.0.2 liczba parametrów funkcji definiowanej przez użytkownika opiera się na bazie liczby argumentów pomniejszonej o argumenty rekurencyjne.

Przykład

Poniżej przykład demonstrujący działanie wprowadzonej zmiany – proszę przesunąć tekst w celu uwidocznienia komentarzy.


import org.mariuszgromada.math.mxparser.*;

public class mXparserTests {
 public static void main(String[] args) {
  RecursiveArgument z = new RecursiveArgument("z","z(n-1)^2+c", "n"); /* Definicja argumentu rekurencyjnego */
  z.addBaseCase(0, 0);                                              /* Definicja elementu początkowego */
  Constant c = new Constant("c", 0.3);                                /* Deklaracja stałej występującej w równaniu rekurencyjnym */
  z.addConstants(c);                                                  /* Wskazanie argumentowi oczekiwanej stałej 'c' */
  Function diff1 = new Function("diff1", "z(n) - z(n-1)", "n");       /* Definicja funkcji o parametrze n opartej również na argumencie rekurencyjnym */
  diff1.addArguments(z);                                              /* Wskazanie funkcji oczekiwanego argumentu 'z' */
  System.out.println(diff1.calculate(10));                            /* Obliczenie wartości funkcji + wyświetlenie wyniku */
 }
}

Rezultat


0.17863353779409574

 

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Views All Time
Views All Time
1697
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *