mXparser – wersja 1.0.2 dostępna do pobrania

mXparser – wysoce elastyczny parser (interpreter) wyrażeń matematycznych dla JAVA oraz C# .NET

mXparser - parser matematyczny

mXparser – wersja 1.0.2 dostępna do pobrania

Zmiana w stosunku do 1.0.1 to poprawa kontroli składni w funkcji definiowanej przez użytkownika. Do wersji 1.0.1 użycie argumentu rekurencyjnego w funkcji definiowanej przez użytkownika powodowało zwiększenie liczby oczekiwanych parametrów wywołania funkcji. Wartość argumentu rekurencyjnego jest wyznaczana automatycznie, stąd w kontroli składni (weryfikując liczbę podanych parametrów) taki argument należy pominąć. Od wersji 1.0.2 liczba parametrów funkcji definiowanej przez użytkownika opiera się na bazie liczby argumentów pomniejszonej o argumenty rekurencyjne.

Przykład

Poniżej przykład demonstrujący działanie wprowadzonej zmiany – proszę przesunąć tekst w celu uwidocznienia komentarzy.

</p>
<p>import org.mariuszgromada.math.mxparser.*;</p>
<p>public class mXparserTests {<br />
 public static void main(String[] args) {<br />
  RecursiveArgument z = new RecursiveArgument(&quot;z&quot;,&quot;z(n-1)^2+c&quot;, &quot;n&quot;); /* Definicja argumentu rekurencyjnego */<br />
  z.addBaseCase(0, 0);                                              /* Definicja elementu początkowego */<br />
  Constant c = new Constant(&quot;c&quot;, 0.3);                                /* Deklaracja stałej występującej w równaniu rekurencyjnym */<br />
  z.addConstants(c);                                                  /* Wskazanie argumentowi oczekiwanej stałej 'c' */<br />
  Function diff1 = new Function(&quot;diff1&quot;, &quot;z(n) - z(n-1)&quot;, &quot;n&quot;);       /* Definicja funkcji o parametrze n opartej również na argumencie rekurencyjnym */<br />
  diff1.addArguments(z);                                              /* Wskazanie funkcji oczekiwanego argumentu 'z' */<br />
  System.out.println(diff1.calculate(10));                            /* Obliczenie wartości funkcji + wyświetlenie wyniku */<br />
 }<br />
}</p>
<p>

Rezultat

</p>
<p>0.17863353779409574</p>
<p>

 

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Poza Liczbami: Inne Twórcze Przestrzenie

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury

Matematyka i muzyka są ściśle powiązane przez rytm, harmonię i struktury, które wykorzystują matematyczne wzory i proporcje do tworzenia estetycznych i emocjonalnych doznań. Z nieśmiałą ekscytacją przedstawiam moją pierwszą poważniejszą kompozycję, w której starałem się uchwycić te połączenia.

I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
I Am Here – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)
Deep Under – RELEARN – Mariusz Gromada (2024)

Scalar – zaawansowana aplikacja mobilna z silnikiem matematycznym mojego autorstwa

Views All Time
Views All Time
1759
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *