Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-18: Zmarli na COVID względem wieku + wskaźnik ryzyka

W Polsce nie są publikowane dane o wieku osób chorych na COVID. Minister Zdrowia przekazuje jedynie informacje o wieku osób które zmarły z powodu COVID. W związku z tym nie jest możliwe wyznaczenie śmiertelności w zależności od grup wiekowych. Mimo to, zestawiając dostępne dane z rozkładem wieku w całej populacji Polski, możliwe jest wyznaczenie wskaźnika pokazującego o ile razy jest większe / mniejsze ryzyko śmierci z powodu COVID (w danej grupie wiekowej) w porównaniu do ryzyka śmierci w całej populacji.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-16: brak spadku liczby nowych dziennych zachorowań

Na dzień 16 kwietnia liczba zachorowań w Polsce to 7918 i nadal rośnie w tempie około 400. Krzywa została spłaszczona, jednak konieczne jest doprowadzenie do systematycznego spadku nowych przypadków w ujęciu dziennym. Dla ułatwienia oceny załączam krzywe Austrii i Czech.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-15: Śmiertelność vs Gęstość zakażeń

Koronawirus jest cały czas w ofensywie. W trakcie kilku ostatnich dni sytuacja Polski nie uległa zmianie. Liczba zachorowań na COVID to 7582 i nadal rośnie w tempie około 400 dziennie. Na świecie potwierdzono już 2 miliony zakażeń, a Belgia została nowym liderem w smutnym wyścigu śmiertelności. Są jednak pozytywne sygnały płynące z niektórych krajów (Austria, Norwegia, Dania, Czechy) pokazujące, że możemy kontrolować rozprzestrzenianie się choroby.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-13: Śmiertelność vs Gęstość zakażeń

Poziom śmiertelności jest typem wskaźnika, który może pokazać na ile przeciążona jest służba zdrowia. Pojemność służby zdrowia powinna być pochodną wielkości kraju. Uwzględniając powyższe prezentuję zestawienie odsetka śmiertelności wśród chorych na COVID względem gęstości choroby w przeliczeniu na milion mieszkańców.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-12: Dobry wynik Polski i Portugalii

Polska wykazuje pewne oznaki stabilizacji. Z drugiej strony Portugalia to przykład jak łatwo jest ponownie wzrosnąć. Nie wiem z czego dokładnie wynika ten jednodniowy ogromny skok – mimo to budzi obawę. Z pewnością nie jest to czas na łagodzenie ograniczeń. Mam nadzieję, że kilka dni po świętach Wielkiej Nocy, w Polsce nie odnotujemy negatywnych zmian w krzywej COVID.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-08: Powolny wzrost, jednak brak wyraźnych oznak zmian trendu: Polska, Irlandia, Szwajcaria, Rumunia

Kilka ostatnich dni w Polsce to stabilizacja liczby potwierdzonych nowych zachorowań (około 400 przypadków dziennie). Polska, pomimo szeregu podjętych działań, nie osiągnęła jeszcze dziennego szczytu. Epidemia w naszym kraju charakteryzuje się powolnym przyrostem, jednak kształt krzywej nadal wykazuje cechy wzrostu wykładniczego. Sytuacja w niektórych krajach uległa znacznej poprawie.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-08: Istotna poprawa utrzymana przez kilka – kilkanaście dni: Austria, Norwegia, Czechy, Szwajcaria

Austria, Norwegia, Czechy i Szwajcaria stanowczo ograniczyły rozwój choroby. Odpowiadające tym krajom krzywe wzrostu przedstawiają „wypadnięcie” z trendu wykładniczego – stan powielony przez kilka – kilkanaście dni.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-08: Umiarkowana poprawa w trakcie ostatnich 2-3 dni: Włochy, Niemcy, Hiszpania, Portugalia

We Włoszech, Niemczech i Hiszpania nadal identyfikuje się wielu nowych chorych. Mimo to, dzienne przyrosty przestały rosnąć – to bardzo dobry znak, który daje nadzieję na powolne wygaszenie pandemii.  Dużo zależy od odpowiedzialnego zachowania społeczeństw. Pomimo poprawy, wiele ograniczeń jest nadal utrzymywanych. Podobną efekty osiągnęła Portugalii, choć tu skala zachorowań jest znacznie mniejsza.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-08: Duże wzrosty oraz wyraźnie negatywna prognoza: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja oraz Rosja

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Francja to duże liczby chorych oraz duże dzienne wzrosty – to przekłada się na zdecydowanie negatywną prognozę rozwoju sytuacji. Do tego grona dołącza również Rosja – tu nadał łączna liczba chorych nie jest bardzo duża, jednak tempo i kształt wzrostu są bardzo niepokojące.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-08: Poprawa sytuacji utrzymana w dłuższym czasie: Chiny, Korea Południowa

Chiny i Korea Południowa dosyć szybko przerwały wzrost wykładniczy. Chiny niemal całkowicie zatrzymały rozprzestrzenianie się wirusa. W przypadku Korei mam do czynienia z „pełzającą epidemią”.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-05: Stany Zjednoczone to ponad 25% wszystkich zakażonych na świecie

W dniu 5 kwietnia 2020 w Stanach Zjednoczonych potwierdzono ponad 335 tys. zachorowań na COVID, co stanowi 26% całości chorych na świecie. Populacja USA to 331 milionów mieszkańców, co stanowi 4% populacji światowej. Liczba chorych w USA nadal znacząco rośnie.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-05: Liczba chorych na milion mieszkańców

W początkowym etapie rozwoju epidemii, porównywanie krajów pod względem liczby chorych na milion mieszkańców, nie ma większego sensu. Obecnie dochodzimy do takiego punktu, gdzie tego typu zestawienia będą pokazywały pewne prawdziwe zależności. Na dzień 5 kwietnia 2020 roku na COVID zachorowało średnio 161 osób na milion mieszkańców globu (zachorowanie potwierdzone). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 107.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-05: Stabilizacja dynamiki pandemii w Portugalii

Jako pracownik Banku Millennium mam wielu przyjaciół pochodzących z Portugalii. Portugalia o dwa dni wcześniej niż Polska potwierdziła pierwsze zachorowania na własnym terenie. Portugalia to znacznie mniejszy kraj, jednak tempo rozwoju epidemii było i nadal jest tam istotnie wyższe niż to obserwowane w Polsce. Po kilku dniach bardzo wyraźnych wzrostów, dzienne zmiany są obecnie na stabilnym poziomie (od początku kwietnia około 700 – 800 nowych zachorowań dziennie). To dobra informacja! Portugalia wdrożyła szereg restrykcji, bardzo podobnych do tych w naszym kraju, jednak kilka dni później.

CZYTAJ DALEJ >>

Koronawirus RAPORT: Analiza z dnia 2020-04-05: Polska na tle Europy

Dynamika pandemii w Polsce niestety przyspieszyła. Ostatnie cztery dni przyniosły istotne wzrosty nowych zachorowań (z 250 do ponad 400 dziennie). Nagła zmiana przyrostów o około 60-70% świadczy o tym, że w Polsce pojawiły się nowe źródła transmisji wirusa. Mimo tego, na tle Europy nadal utrzymujemy się w zdecydowanej czołówce, jeśli chodzi o hamowanie tempa rozwoju epidemii. W Stanach Zjednoczonych jest już ponad 25% wszystkich zakażonych na świecie.

CZYTAJ DALEJ >>