Ciekawostki, Geometria, Matematyka

Uogólnione twierdzenie Pitagorasa

Wszyscy doskonale znają twierdzenie Pitagorasa, jednak już znaczna mniejszość jest świadoma jego bardzo ciekawego uogólnienia, wyrażonego poniższym schematem. Samo uogólnienie nie ogranicza się do półkoli, jest prawdziwe dla całej klasy kształtów pozostających w relacji podobieństwa, gdzie skale podobieństwa są wyrażone długościami boków trójkąta prostokątnego. Uogólnione twierdzenie Pitagorasa Jeśli trzy figury, względem siebie podobne, posiadają pola… Read More Uogólnione twierdzenie Pitagorasa