Receiver Operating Characteristic - Krzywa ROC - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 7)

Receiver Operating Characteristic - Krzywa ROC - geneza nazwy

Termin "Krzywa ROC" wywodzi się z teorii detekcji sygnałów, której zadaniem jest odróżnienie sygnału będącego informacją (np. sygnały z maszyn / urządzeń elektronicznych, bodźce pochodzące z organizmów żywych) od wzorców przypadkowych nie zawierających informacji (szum, tło, aktywność losowa). Pierwsze wykorzystanie krzywej ROC datuję się na okres II Wojny Światowej. Po ataku na Pearl Harbor w 1941, USA zaczęły poszukiwać lepszej metody analizy sygnałów radarowych w celu zwiększenia wykrywalności Japońskich samolotów.

Receiver Operating Characteristic - Krzywa ROC - definicja

W statystyce matematycznej krzywa ROC jest graficzną reprezentacją efektywności modelu predykcyjnego poprzez wykreślenie charakterystyki jakościowej klasyfikatorów binarnych powstałych z modelu przy zastosowaniu wielu różnych punktów odcięcia. Mówiąc inaczej - każdy punkt krzywej ROC odpowiada innej macierzy błędu (zobacz tutaj) uzyskanej przez modyfikowanie "cut-off point" (zobacz tu). Im więcej różnych punktów odcięcia zbadamy, tym więcej uzyskamy punktów na krzywej ROC. Finalnie na wykres nanosimy TPR (True-Positive Rate - oś pionowa) oraz FPR (False-Positive Rate - oś pozioma).

c - punkt odcięcia

\quad c\mapsto \Big(x(c),y(c)\Big)=\Big(FPR(c),TPR(c)\Big)

Krzywa ROC - Receiver Operating Characteristic

Krzywa ROC, będąc funkcją punktu odcięcia, przedstawia zmienność TPR (miary pokrycia / wychwycenia klasy faktycznie pozytywnej) w zależności od FPR (poziomu błędu popełnianego na klasie faktycznie negatywnej). Jak zawsze chodzi o pewien kompromis, tzn. dobierając "cut-off" chcemy maksymalizować TPR "trzymając w ryzach" błąd FPR. Analiza relacji TPR(FPR) jest niezwykle przydatna, ale najpierw przypomnijmy kilka podstawowych definicji.

Krótkie przypomnienie podstawowych definicji

Macierz błędu

TPR, TNR, PPV, NPV

TPR True-Positive Rate (czyli czułość)

TPR=\frac{TP}{TP+FN}=P(pred=P|fakt=P)=

=P(pred=1|fakt=1)=P(1|1)

FPR False-Positive Rate (czyli 1-specyficzność)

FPR=\frac{FP}{FP+TN}=P(pred=P|fakt=N)=

P(pred=1|fakt=0)=P(1|0)=1-P(0|0)=1-TNR

Interpretacja ROC

ROC - Klasyfikator teoretycznie idealny + Klasyfikator losowy

Klasyfikator teoretycznie idealny reprezentowany jest przez punkt (0,1), natomiast klasyfikatory powstałe z modelu losowego "leżą" na prostej TPR=FPR.

Krzywa ROC - Interpretacja - Receiver Operating Characteristic

 

ROC - Punkt równowagi (czułość = specyficzność)

Punkt równowagi leży na przecięciu ROC z prostą TPR = 1-FPR = TNR i reprezentuje "cut-off" point, dla którego klasyfikator osiąga równowagę czułość = specyficzność.

Krzywa ROC - Punkt równowagi - Receiver Operating Characteristic

 

ROC - Współczynnik Giniego

Współczynnik Giniego to pole powierzani pomiędzy krzywą ROC dla badanego modelu oraz krzywą ROC dla modelu losowego w interpretacji procentowej do wartości 1/2 - czyli pola powierzchni dla klasyfikatora teoretycznie idealnego. Współczynnik Giniego jest doskonałą miarą jakości modelu i może być interpretowany jako % "idealności" danego modelu predykcyjnego.

Krzywa ROC - Współczynnik Giniego - Receiver Operating Characteristic

 • Im większy wskaźnik Giniego tym lepiej
 • Wartość wskaźnika Giniego nie zależy od apriori (teoretycznie), w praktyce trudniej o silny model jeśli apriori jest duże
 • Gini = 100% dla modelu teoretycznie idealnego
 • Gini = 0% dla modelu losowego

 

Pole powierzani pod krzywą ROC - AUC, AUROC

Tym razem wyznaczamy całość pola powierzchni pod wykresem ROC odnosząc wartość do analogicznego pola dla modelu idealnego - w tym przypadku pola kwadratu o boku 1. Interpretacja AUROC (Area Under the ROC) to prawdopodobieństwo, że badany model predykcyjny oceni wyżej (wartość score) losowy element klasy pozytywnej od losowego elementu klasy negatywnej.

Krzywa ROC - AUROC - Receiver Operating Characteristic

 • Im większy wskaźnik AUROC tym lepiej
 • Wartość AUROC nie zależy od apriori (teoretycznie), w praktyce trudniej o silny model jeśli apriori jest duże
 • AUROC = 100% dla modelu teoretycznie idealnego
 • AUROC = 50% dla modelu losowego
 • AUROC = 0% dla modelu idealnego klasy przeciwnej do pozytywnej

 

Ciąg dalszy nastąpi ...

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Views All Time
Views All Time
14947
Views Today
Views Today
12

2 thoughts on “Receiver Operating Characteristic - Krzywa ROC - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 7)

  • Dokładnie, ROC to super koncept! W praktyce zdarza się, że zagęszczenie próby wpływa na siłę modelu - im większe naturalne apriori tym mniej charakterystyczne ogony, tym trudniej dopasować dobry model. Dlatego mimo wszystko warto pamiętać o apriori. W kolejnym odcinku pokaże, że apriori to pomost pomiędzy ROC i Capture Response 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *